Domein Egmontkasteel: zuidelijk deel

Beschermd monument van 12-01-1987 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zottegem
Deelgemeente Zottegem
Straat Heldenlaan
Locatie Heldenlaan 92 (Zottegem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41081/137.1
  • OO002355

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Domein Egmontkasteel

Heldenlaan 92, Zottegem (Oost-Vlaanderen)

Het Egmontkasteel bevindt zich ten noordwesten van de Heldenlaan, ten noorden van het centrum van Zottegem. De in oorsprong middeleeuwse burcht maakte deel uit van een uitgebreide vestinggordel tussen de gebieden behorend aan de Franse kroon en het Duitse Keizerrijk. Het latere 16de-eeuwse kasteel, dat in de loop van de 18de en 19de eeuw gedeeltelijk werd getransformeerd, wordt omgeven door een park met onder andere een oude beuk en twee taxussen als relict van de tuinaanleg.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het zuidelijk deel van de oude en enige overblijvende vleugel van het Egmontkasteel is met uitzondering van de woning van de bewaker beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werd gemotiveerd: de in de 16de eeuw tot hoofs verblijf omgevormde burcht, met inwendig latere aanpassingen: 18de-eeuwse stucco-versiering op oorspronkelijk 16de-eeuwse balken, op schouwen en plafonds, alsook 19de-eeuwse aanpassing van de gang en een in neorenaissancestijl opgetrokken voorgevel.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000789, Egmontkasteel, advies KCML (1987).

Waarden

Het zuidelijk deel van de oude en enige overblijvende vleugel, met uitzondering van de woning van de bewaker is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

historische waarde

in casu archeologische waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.