Beschermd monument

Domein Egmontkasteel: zuidelijk deel

Beschermd monument van 12-01-1987 tot heden

ID: 9397   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9397

Besluiten

Egmontkasteel
definitieve beschermingsbesluiten: 12-01-1987  ID: 2258

Beschrijving

Het zuidelijk deel van de oude en enige overblijvende vleugel van het Egmontkasteel is met uitzondering van de woning van de bewaker beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werd gemotiveerd: de in de 16de eeuw tot hoofs verblijf omgevormde burcht, met inwendig latere aanpassingen: 18de-eeuwse stucco-versiering op oorspronkelijk 16de-eeuwse balken, op schouwen en plafonds, alsook 19de-eeuwse aanpassing van de gang en een in neorenaissancestijl opgetrokken voorgevel.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000789, Egmontkasteel, advies KCML (1987).


Waarden

Het zuidelijk deel van de oude en enige overblijvende vleugel, met uitzondering van de woning van de bewaker is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Domein Egmontkasteel

Heldenlaan 92 (Zottegem)
De in oorsprong middeleeuwse burcht maakte deel uit van een uitgebreide vestinggordel tussen de gebieden behorend aan de Franse kroon en het Duitse Keizerrijk. Het latere 16de-eeuwse kasteel, dat in de loop van de 18de en 19de eeuw gedeeltelijk werd getransformeerd, wordt omgeven door een park met onder andere een oude beuk en twee taxussen als relict van de tuinaanleg.