Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuizen De grote of witte Moor en De zwarte Moor

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 94232   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94232

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De aangrenzende panden De grote of witte Moor (nummer 60) en De zwarte Moor (deel van nummer 62) hebben elk een gotische trapgevel (vijf treden + topstuk) van zandsteen, met vijf traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (pannen), daterend uit het vierde kwart van de 15de eeuw en gerestaureerd circa 1900.


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen De grote of witte Moor en De zwarte Moor

Hoogpoort 60, 62 (Gent)
De aangrenzende panden De grote of witte Moor (nummer 60) en De zwarte Moor (deel van nummer 62) hebben elk een gotische trapgevel (vijf treden + topstuk) van zandsteen, met vijf traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (pannen), daterend uit het vierde kwart van de 15de eeuw en gerestaureerd circa 1900.