Parochiekerk Sint-Eligius

Beschermd monument van 01-02-1993 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lochristi
Deelgemeente Zeveneken
Straat Zeveneken-Dorp
Locatie Zeveneken-Dorp 8 (Lochristi)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44034/106.1
  • 4.01/44034/141.1
  • OO001874

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Eligius

Zeveneken-Dorp 8, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Naar het oosten georiënteerde kerk met grotendeels ommuurd omringend kerkhof, aan de straatkant echter afgesloten door een decoratief ijzeren hek op hardstenen dorpel en met twee toegangshekken aan gewitte vierkante bakstenen hekpijlers met siervaas.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Eligius is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de parochiekerk als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van een gotische bakstenen dorpskerk met voornamelijk classicistische aanpassingen uit de 18de eeuw en een homogeen interieur eveneens in classicistische stijl met meubilair uit de 17de, 18de en 19de eeuw.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000836, Sint-Eligiuskerk met ommuurd kerkhof, advies KCML (1993).

Waarden

Sint-Eligius, de parochiekerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.