Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Eligius

Beschermd monument van 01-02-1993 tot heden
ID: 9553   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9553

Besluiten

Parochiekerk Sint-Eligius met ommuurd kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 01-02-1993  ID: 2478

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Eligius is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de parochiekerk als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van een gotische bakstenen dorpskerk met voornamelijk classicistische aanpassingen uit de 18de eeuw en een homogeen interieur eveneens in classicistische stijl met meubilair uit de 17de, 18de en 19de eeuw.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000836, Sint-Eligiuskerk met ommuurd kerkhof, advies KCML (1993).


Waarden

Sint-Eligius, de parochiekerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Eligius

Zeveneken-Dorp 8 (Lochristi)
Naar het oosten georiƫnteerde kerk met grotendeels ommuurd omringend kerkhof, aan de straatkant echter afgesloten door een decoratief ijzeren hek op hardstenen dorpel en met twee toegangshekken aan gewitte vierkante bakstenen hekpijlers met siervaas.