Parochiekerk Sint-Eligius met ommuurd kerkhof

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 01-02-1993 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lochristi
Deelgemeente Zeveneken
Straat Zeveneken-Dorp
Locatie Zeveneken-Dorp 8 (Lochristi)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/44034/102.1
  • 4.02/44034/112.1
  • DO000836
  • OO001875

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Eligius

Zeveneken-Dorp 8, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Naar het oosten georiënteerde kerk met grotendeels ommuurd omringend kerkhof, aan de straatkant echter afgesloten door een decoratief ijzeren hek op hardstenen dorpel en met twee toegangshekken aan gewitte vierkante bakstenen hekpijlers met siervaas.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Eligius is met het ommuurd kerkhof beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, wetenschappelijk en artistieke waarde van het dorpsgezicht als volgt werd gemotiveerd: als typische inplanting van een volledig gewitte plattelandskerk met behouden kerkhof rondom afgesloten met kerkhofmuur, ijzeren hekwerk en toegangshek en lindebomen aan de straatzijde.

Een inventarisatie in 2010 wees uit dat de bomen voor de kerk geen lindebomen maar eiken zijn.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000836, Sint-Eligiuskerk met ommuurd kerkhof, advies KCML (1993).

Waarden

De parochiekerk Sint-Eligius met ommuurd kerkhof is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.