Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Station Ronse

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
95610
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95610

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het stationsgebouw van Ronse is een middelgroot station in neoclassicistische (rondboog-)stijl, oorspronkelijk in 1841 te Brugge opgericht naar het ontwerp van Architect Payen (1801-1877) en in 1881 naar Ronse verplaatst. Ten noordoosten van het stationsgebouw bevindt zich een goederenloods; ten westen het voormalig telefoon- en telegraafgebouw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Station Ronse met goederenloods en telefoon- en telegraafkantoor

Winston Churchillplein 6 (Ronse)
Het stationsgebouw van Ronse is een middelgroot station in neoclassicistische stijl, oorspronkelijk in 1841 te Brugge opgericht naar het ontwerp van Architect Payen en in 1881 naar Ronse verplaatst. Ten noordoosten van het stationsgebouw bevindt zich een goederenloods; ten westen het voormalig telefoon- en telegraafgebouw.