Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stedelijke begraafplaats

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden
ID: 95862   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95862

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De stedelijke begraafplaats van Dendermonde werd tussen 1881 en 1883 aangelegd op een zanderige heuvel (Konijnenberg) aan de grens met Appels, aan de huidige Kerkhofweg.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stedelijke begraafplaats

Kerkhofweg zonder nummer (Dendermonde)
De stedelijke begraafplaats van Dendermonde werd tussen 1881 en 1883 aangelegd op een zanderige heuvel (Konijnenberg) aan de grens met Appels, aan de huidige Kerkhofweg.