Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel Rozelaar met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 17-10-1995 tot heden

ID
9587
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9587

Besluiten

Kasteel Rozelaar met omgeving en kasteelhoeve: boerenwoning
definitieve beschermingsbesluiten: 17-10-1995  ID: 2930

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de omgeving met park van het kasteel Rozelaar, de bijgebouwen, de voormalige kasteelhoeve op het vroegere neerhof van kasteel Rozelaar en de Kasteeldreef en de Rozelaredreef.Waarden

De omgeving met park van kasteel Rozelaar, de bijgebouwen en de voormalige kasteelhoeve op het vroeger neerhof van kasteel Rozelaar, de kasteeldreven gevormd door Kasteeldreef en Rozelaredreef zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als omgeving behorend tot een omgrachte historisch belangrijke kasteelsite, heden met park van een 19de-eeuwse buitenplaats en voormalig neerhof van het verdwenen laatmiddeleeuws kasteel, waarvan de uitgestrektheid en de omvang der gebouwen duidelijk nog een weerspiegeling zijn van het vroeger aanzien van het kasteel; een deel van de gebouwen waaronder de vroegere paardenstallen en remises dateren nog uit de tweede helft van de 18de eeuwen hun inplanting aan weerszij van de oorspronkelijke toegangsweg naar het verdwenen kasteel en als begrenzing van de Westzijde van het huidige kasteelpark, verlenen hen een bijkomende bijzondere beeldbepalende waarde. De eigenlijke kasteelhoeve is een voorbeeld van een hoeve van het type met losse bestanddelen. De Kasteeldreef en de Rozelaredreef vormen als resten van een stervormig aangelegd drevenpatroon eveneens intrinsieke bestanddelen van de omgeving van Kasteel Rozelaar.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein Rozelaar met dreven

Kasteeldreef 31 (Lochristi)
Rechthoekig omgracht kasteeldomein tussen Rozelaredreef, Stationsstraat en de Ledebeek. Site met walgrachten in oorsprong opklimmend tot de late middeleeuwen. Huidig kasteel als buitenplaats opgericht naar plannen van 1833 naar ontwerp van architect Louis Minard door aanpassing van de vroegere paardenstallen, serre en oranjerie, van 1782-1783.

Is de omvattende bescherming van

Neerhof van Kasteel Rozelaar

Stationsstraat 103, 107, 105A (Lochristi)
Vroegere dienstgebouwen en kasteelhoeve ingeplant aan weerszij van de westelijke toegangsweg naar het kasteelpark met kasteel. Gecementeerde toegangsbrug over de westelijke walgracht aan de straat, met gebogen lage leuningen tussen vierkante postamenten.