Kasteel Rozelaar met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 17-10-1995 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lochristi
Deelgemeente Lochristi
Straat Kasteeldreef, Rozelaredreef, Stationsstraat
Locatie Kasteeldreef 31, Rozelaredreef, Stationsstraat 103, Stationsstraat 105, Stationsstraat 105A, Stationsstraat 107 (Lochristi)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/44034/103.1
  • 4.02/44034/110.1
  • OO001854

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteeldomein Rozelaar met dreven

Kasteeldreef 31, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Rechthoekig omgracht kasteeldomein tussen Rozelaredreef (ten noorden), Stationsstraat (ten westen) en de Ledebeek (ten zuiden). Site met walgrachten in oorsprong opklimmend tot de late middeleeuwen.

Is de omvattende bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Neerhof van Kasteel Rozelaar

Stationsstraat 103-107, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Vroegere dienstgebouwen en kasteelhoeve ingeplant aan weerszij van de westelijke toegangsweg naar het kasteelpark met kasteel. Gecementeerde toegangsbrug over de westelijke walgracht aan de straat, met gebogen lage leuningen tussen vierkante postamenten.

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de omgeving met park van het kasteel Rozelaar, de bijgebouwen, de voormalige kasteelhoeve op het vroegere neerhof van kasteel Rozelaar en de Kasteeldreef en de Rozelaredreef.

Waarden

De omgeving met park van kasteel Rozelaar, de bijgebouwen en de voormalige kasteelhoeve op het vroeger neerhof van kasteel Rozelaar, de kasteeldreven gevormd door Kasteeldreef en Rozelaredreef zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als omgeving behorend tot een omgrachte historisch belangrijke kasteelsite, heden met park van een 19de-eeuwse buitenplaats en voormalig neerhof van het verdwenen laatmiddeleeuws kasteel, waarvan de uitgestrektheid en de omvang der gebouwen duidelijk nog een weerspiegeling zijn van het vroeger aanzien van het kasteel; een deel van de gebouwen waaronder de vroegere paardenstallen en remises dateren nog uit de tweede helft van de 18de eeuwen hun inplanting aan weerszij van de oorspronkelijke toegangsweg naar het verdwenen kasteel en als begrenzing van de Westzijde van het huidige kasteelpark, verlenen hen een bijkomende bijzondere beeldbepalende waarde. De eigenlijke kasteelhoeve is een voorbeeld van een hoeve van het type met losse bestanddelen. De Kasteeldreef en de Rozelaredreef vormen als resten van een stervormig aangelegd drevenpatroon eveneens intrinsieke bestanddelen van de omgeving van Kasteel Rozelaar.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.