erfgoedobject

Neerhof van Kasteel Rozelaar

bouwkundig element
ID
34112
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/34112

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig neerhof van "Kasteel Rozelaar". Vroegere dienstgebouwen en kasteelhoeve ingeplant aan weerszij van de westelijke toegangsweg naar het kasteelpark met kasteel. Gecementeerde toegangsbrug over de westelijke walgracht aan de straat, met gebogen lage leuningen tussen vierkante postamenten. In het verlengde daarvan: twee koppels vierkante bakstenen hekpijlers.

Nummer 103. Voormalige paardenstallen, koetshuis en hoenderhok, later hoeve van het semi-gesloten type, gelegen ten noorden van de toegangsweg. Noord- en oostkant van het binnenerf begrensd door een L-vormige vleugel van anderhalve bouwlaag onder lage snijdende zadeldaken (pannen), uit de tweede helft van de 18de eeuw: mogelijk vroegere woning van de koetsier of paardenknecht, later boerenhuis en heden woning (drie traveeën) met haaks aansluitend vroeger koetshuis en paardenstallen (negen traveeën). Bakstenen lijstgevels op gepikte plint, verticaal geritmeerd door brede lisenen en afgelijnd door een bepleisterde geprofileerde daklijst. Woonhuis met rechthoekige vensters onder houten latei en omvat door platte bakstenen omlijstingen; deurtraveeën gemarkeerd door verticale banden en bakstenen cordons. Koetspoorten en staldeuren met zolderluiken per travee ingeschreven in rondboogvelden met geprofileerde booglijsten aanzettend op pilasters. Later bijgevoegde eenvoudige bakstenen dwarsschuur aan de westelijke erfzijde (19de of 20ste eeuw).

Nummer 105A. Ten zuiden van voornoemde toegangsweg naast het ijzeren toegangshek tot het kasteelpark, een gelijkaardige doch kleinere L-vormige vleugel met dezelfde bouwkarakteristieken als nummer 103, eveneens uit de tweede helft van de 18de eeuw. Volgens plan van 1787 het vroegere "cabaret", heden bergplaatsen van "Kasteel Rozelaar". Oostelijk deel: dubbelhuis van anderhalve bouwlaag en drie traveeën met aansluitende staltravee onder zadeldak (pannen). Lijstgevel geritmeerd door lisenen waartussen uitgespaarde geprofileerde rondbogen op pilasters. Rechthoekige benedenvensters en deur, steekboogvormige bovenvensters. Ten zuiden haaks aansluitend dubbelhuis, idem als het tegenover liggende huis van nummer 103 doch met bovenluiken en gedeeltelijke pseudo-deur. Aanleunend vooruitspringend eenvoudig wagenhuis van vier traveeën onder zadeldak (pannen).

Nummer 107. Ten zuiden van de westelijke toegangsweg naar "Kasteel Rozelaar", voormalige kasteelhoeve. Hoeve met losse bestanddelen op een ruim rechthoekig deels gesloten erf met toegang aan de noordkant. Brede walgracht achter de zuidelijke erfzijde, eveneens bewaarde walgracht aan de straatkant (west). Ten westen: hoevewoning van zeven traveeën onder steil zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), waarschijnlijk uit de 16de tot de 17de eeuw. Behouden zijaandaken met vlechtingen. Bepleisterde, witgeschilderde en verankerde erfgevel (op het oosten). Vijf hoge rechthoekige vensters, naar verluidt voorheen met sporen van zandstenen kruiskozijnen. Bewaarde vouwbare houten binnenluiken. Lage rechthoekige deur in de tweede travee met latei op geprofileerde consoles. Korfboogdeur met kwarthol profiel onder klein vierkant bovenlicht in de zesde travee. Getralied opkamervenster met sponning in de laatste travee. Recente aanbouwsels ontsieren een deel van de voorgevel en de achterzijde. Bewaarde houten zoldering met enkele versierde moerbalken op stenen console.

Ten noorden vroeger bakhuis minstens opklimmend tot de 18de eeuw. Gewitte bakstenen constructie van twee traveeën onder pannen zadeldak tussen aandaken met vlechtingen. Voortuitgevel met korfboogdeur naast recent gestoken poort; beluikt rechthoekig zolder- en zijvenster.

Ten oosten lange bedrijfsvleugel (vroegere dwarsschuur en stallen) van twaalf traveeën onder verspringend zadeldak (pannen) met gewitte erfgevel. In de noordelijke zijpuntgevel ingemetselde gevelsteen met opschrift: "Petronille De Kuyper/ Douariere/ Emmanuel De Cock/ 1844 ". Lage stallen onder lessenaarsdak tegen de zuidelijke omheiningsmuur.

  • Rijksarchief Gent, Bisdom B 2409.

Bron     : Lanclus K. & Verbeeck M. 1993: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Evergem - Lochristi, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Kasteeldomein Rozelaar met dreven


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Neerhof van Kasteel Rozelaar [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/34112 (Geraadpleegd op )