Beschermd monument

Kasteeldomein Norman: poortgebouw

Beschermd monument van 19-12-1980 tot heden
ID: 9628   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9628

Besluiten

Kasteel Norman: 17de-eeuws poortgebouw en kasteeldomein met omwalling en bomendreef
definitieve beschermingsbesluiten: 19-12-1980  ID: 1544

Beschrijving

Het poortgebouw van het kasteel Norman te Michelbeke is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het poortgebouw als volgt werd gemotiveerd: als overblijfsel van het 17de-eeuw kasteel van de heren van Beerlegem.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000620, Kasteel Norman, advies KCML (1980).


Waarden

Het 17de-eeuws poortgebouw van het kasteel “Norman” is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Norman

Kasteeldreef 2 (Brakel)
Historisch kasteeldomein gelegen ten oosten naast de Zwalmbeek, teruggaand op de heerlijkheid Lilare die als belangrijkste van de zes heerlijkheden binnen de parochie Sint-Maria-Oudenhove beschikte over een eigen vierschaar en de drie justitiegraden.