Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Infanteriekazerne met oefenterrein

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
96399
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96399

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het plan voor een grote bomvrije kazerne op een terrein nabij de noordelijke stadswal, achter de huizen aan de noordkant van de Kerkstraat, dateert van 1827. Een speciaal aangelegde doodlopende straat, later de Kazernestraat genoemd, verbond de Kerkstraat met de nieuwe kazerne.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Infanteriekazerne met oefenterrein

Noordlaan 21, zonder nummer (Dendermonde)
Het plan voor een grote bomvrije kazerne dateert van 1827. De werken naar ontwerp van de Nederlandse kapitein - ingenieur Cornelis Alewijn waren voltooid op 27 augustus 1830. Het hoofdgebouw van de infanterie- en artilleriekazerne is twee bouwlagen hoog en telt veertien traveeën. Na de Tweede Wereldoorlog werd de bedekking met aarde verwijderd en vervangen door een reeks lage daken. De gebouwen aan de zuidelijke afsluitingsmuur dateren uit de Belgische periode, eind 19de eeuw, en waren bestemd voor de onderofficieren van de artillerie en de infanterie.