Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Badhuis Openbare Baden

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 96522   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96522

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Schermgevel in historiserende stijl met kantelenrij, volledig van Doornikse steen, drie traveeën en één bouwlaag geflankeerd door vierkante pijlers onder piramidaal dak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Badhuis Openbare Baden

Sint-Walburgastraat zonder nummer (Oudenaarde)
Schermgevel in historiserende stijl met kantelenrij, volledig van Doornikse steen, drie traveeën en één bouwlaag geflankeerd door vierkante pijlers onder piramidaal dak.