Persoon

Vossaert, Alphonse

ID: 5904   URI: https://id.erfgoed.net/personen/5904

Beschrijving

Vader van Maurice Vossaert.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Aalmoezenierswoning of proosthuis van het hospitaal

Sint-Walburgastraat 10 (Oudenaarde)
Aalmoezenierswoning of proosthuis van het hospitaal, gebouwd in 1884 naar ontwerp van architect A. Vossaert. Verankerde bakstenen gebouw in neogotische stijl, vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldaken, links met zijaandak en dakkapelletjes.


Badhuis Openbare Baden

Sint-Walburgastraat zonder nummer (Oudenaarde)
Schermgevel in historiserende stijl met kantelenrij, volledig van Doornikse steen, drie traveeën en één bouwlaag geflankeerd door vierkante pijlers onder piramidaal dak.


Begijnhofkerk

Begijnhof 45 (Dendermonde)
Ongeveer in het midden doch iets meer oostwaarts op het binnenplein ingeplante georiënteerde kerk gebouwd in 1927-1928 naar de plannen van architect Alphonse Maurice Vossaert (Oudenaarde) van 1926 op de plaats van de oude begijnhofkerk.


Brouwershuis

Einestraat 19 (Oudenaarde)
Voormalig brouwershuis van de "Brasserie O. Liedts", aktief tot 1954, met vroegere brouwerijgebouwen achteraan palend aan de thans gedempte Burgschelde; waterput gelegen in haar bedding. Reeds voor 1500 was hier "een huus metten brauwhalm ghenaempt 't Wielken", begin 17de eeuw gehouden door Anton Blommaert.


Burgerhuis

Stationsstraat 35 (Oudenaarde)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien), volgens bouwvergunning van 1891 naar ontwerp van architect Alphonse Vossaert.


Burgerhuis Cambier

Markt 41 (Oudenaarde)
Voorheen "Huus van Clesseneere", naar de oudste bewoner Jan van Clesseneere in 1544, en voormalige "refugehuis van de priorij van Onze-Lieve-Vrouw ten Walle van Elsegem". Rechts vroeger uitziend op een smal steegje leidend naar de Schelde.


Café De Werkmanslust

Gevaertsdreef 29 (Oudenaarde)
Gemarkeerd hoekpand met de Hofstraat met vierzijdig uitgebouwde hoekerker ondersteund door een arduinen zuil in de toegangsportiek.


College Sint-Antonius van Padua

Charles de Gaullestraat 10 (Ronse)
Oprichting van een bisschoppelijk college in Ronse door bisschop Delebecque in 1851 gehuisvest in de lokalen van het zwartzustersklooster. Na een typhusepidemie in 1855 verhuisd naar de Bruul in de school van de broeders van Goede Werken.


Eclectisch herenhuis met tuin en dreef

Achter de Wacht 28 (Oudenaarde)
Alleenstaand herenhuis van twee bouwlagen in eclectische stijl opgetrokken circa 1895 naar ontwerp van architect A. Vossaert in opdracht van de heer De Vos.


Ensemble van arbeiderswoningen

Hofstraat 2-10 (Oudenaarde)
Ensemble van rij- en hoekhuizen, opgetrokken uit donkere baksteen, meestal drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken.


Ensemble van arbeiderswoningen

Gevaertsdreef 24-40, 44, zonder nummer (Oudenaarde)
Monumentaal ensemble met twee reeksen van vier rijhuizen van twee traveeën in spiegelbeeldschema met twee bouwlagen onder lage zadeldaken, begrensd en gescheiden door drie hoger oplopende diephuizen met trap- en tuitgevelbekroning met neogotische Brugse travee.


Ensemble van arbeiderswoningen

Hofstraat 5-13 (Oudenaarde)
Ensemble van vijf rijhuizen met lijst- en overkragende topgevels, twee en drie traveeën en twee bouwlagen onder schild- en zadeldaken, uit de jaren 1890.


Fabrieksterrein van textielfabriek Gevaert

Tacambaroplein 3 (Oudenaarde)
Voormalig fabrieksterrein van de textielfabriek Gevaert hier opgericht volgens exploitatievergunning van 1888 door Omer en Prosper Gevaert, vermoedelijk naar ontwerp van architect Alphonse Vossaert, "huisarchitect van de familie Gevaert.


Gemeenteschool, later gemeentehuis

Hofveldstraat 42, Schoolstraat zonder nummer (Maarkedal)
Voormalige gemeenteschool met voorgevel aan de Hofveldstraat. Vleugel van aanvankelijk zeven traveeën samen het de rechts aanpalende onderwijzerswoning van toen vier traveeën en één bouwlaag, opgericht in 1853-1854 naar ontwerp van architect J.-B. (?) Royers.


Gesticht Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbeke

Kasteelstraat 55 (Zottegem)
Neogotisch complex gebouwd in 1883 naar ontwerp van de Oudenaardse architect Alphonse Vossaert. L-vormige bouw in kenmerkend donkerbruin metselwerk, van twee bouwlagen onder doorlopende steile zadeldaken met dakvensters; tijdens het interbellum meermaals uitgebreid.


Herenhuis

Tacambaroplein 4 (Oudenaarde)
Deels vrijstaand onderkelderd herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (pannen), gebouwd in 1889 door O. Gevaert-Van Wijnendaele van de erachter gelegen, thans gesloopte textielfabriek Gevaert, naar ontwerp van architect Alphonse Vossaert.


Huis Raepsaet

Tacambaroplein 5 (Oudenaarde)
Opmerkelijk en zeer beeldbepalend hoekpand op de splitsing van de Stationsstraat en de Beverestraat gebouwd in 1908-1909 in art-nouveau-getinte stijl naar ontwerp van architect Alphonse Vossaert.


Kasselrijhuis

Hoogstraat 30 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk was het Kasselrijhuis de zetel en de vergaderzaal van de feodale vertegenwoordigers van de graaf van Vlaanderen in de kasselrij Oudenaarde. Na de Franse Revolutie werd de kasselrij opgeheven en herbestemd tot onderwijsgebouw.


Lagere school

Dijkstraat 2 (Oudenaarde)
Neogotisch schoolgebouw gebouwd als lagere school van de zusters van de Heilige Kindsheid, opgericht door de industrieel O. Gevaert voor de zogenaamde "Gevaertswijk" vermoedelijk naar ontwerp van architect A. Vossaert die de hele wijk realiseerde (zie Gevaertsdreef).


Moederklooster van de congregatie van de zusters van Sint-Vincentius a Paulo

Kerkstraat 10 (Lierde)
Aanvang bouw klooster in 1836, kloostervleugel toegevoegd in 1839, verder uitgebreid in het derde kwart van de 19de eeuw onder meer met kloosterkapel. Van 1889 tot 1899 echter afbraak van het oude klooster en vervanging door nieuwe kloostergebouwen. Hoofdgebouw van het klooster met twee bouwlagen en acht traveeën onder zadeldak, uit eind 19de eeuw naar ontwerp van architect A. Vossaert.


Neoclassicistisch burgerhuis

Stationsstraat 33 (Oudenaarde)
Neoclassicistisch rijhuis met Italianiserende inslag naar ontwerp van architect Alphonse Vossaert van 1892. Hardstenen parement, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, daterend uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Onderwijzerswoning

Hofveldstraat 40 (Maarkedal)
Oorspronkelijk een breedhuis van één bouwlaag en vier traveeën, samen met de gemeenteschool gebouwd in 1853-54 naar ontwerp van architect J.-B. Royers. Schoolhuis in 1908-1909 grotendeels herbouwd volgens plannen van architect A. Vossaert van 1906.


Onze-Lieve-Vrouwehospitaal

Minderbroedersplein 1, Minderbroedersstraat 3, Sint-Walburgastraat 9 (Oudenaarde)
Gesticht als "Hospitalis Aldenardensis", een toevluchtsoord voor pelgrims en reizigers door priester Arnulfus circa 1200 buiten de stadsmuren, bij de Beverepoort confer oudste oorkonde van 1202 waarbij door graaf Boudewijn IX een "molenstede" geschonken werd bij de Einepoort.


Parochiekerk Sint-Amandus

Kwaremontplein zonder nummer (Kluisbergen)
Dorpskerk met noordzuid-gerichte lengteas waarbij het koor paalt aan het Kwaremontplein. Behalve aan het koorhoofd omgevend ommuurd kerkhof met breedste deel ten noorden tegenover de voorgevel van de kerk. De huidige kerk, nieuw gebouwd in 1788-1789 en ingewijd in 1792, incorporeert van de voorgaande kerk de gotische toren.


Parochiekerk Sint-Antonius

Louis Van Houttestraat 56-60 (Gent)
Geplaveid en door muurtje afgesloten voorpleintje met calvarie volgens gedenksteen opgericht in 1943. Eenvoudige neogotische kapel met een beuk van zes traveeën lang met recht afgesloten lager koor van drie traveeën. Een stichtingssteen vermeldt het jaartal 1871 en de architect Alphonse Vossaert.


Parochiekerk Sint-Britius

Etikhovestraat zonder nummer (Maarkedal)
Georiënteerde dorpskerk afwijkend naar het noorden, voorheen met kerkhofmuur voor de kerk, heden ten oosten en ten zuidoosten aanpalend ommuurd kerkhof. De plattegrond ontvouwt een driebeukige basilicale kerk van zes traveeën met vierkante westtoren en rond traptorentje in zijn noordoksel; middenbeuk uitlopend in even breed koor van twee traveeën met halfronde sluiting.


Parochiekerk Sint-Jan in d'Olie met omringend kerkhof

Zulzekestraat zonder nummer (Kluisbergen)
Naar het oosten georiënteerde dorpskerk met Heilig Kruis als tweede patroon. Kerkkoor ingeplant aan de straatzijde en voorgevel gericht naar de hoeve Hof ten Hove. Omringend ovaalvormig oud kerkhof met bakstenen kerkhofmuur.


Pastorie met school

Achter de Wacht 26 (Oudenaarde)
Voormalige pastorie met school of zogenaamd "patronagie der meisjes", uit eind 19de eeuw en volgens opschrift in plint naar ontwerp van architect A. Vossaert.


Pastorie Sint-Apolloniaparochie

St. Apolloniastraat 2 (Brakel)
Voorheen breedhuis van één bouwlaag, een in 1772 vergrote en geplaffoneerde pastorie, vermeld als goed onderhouden in 1699 en 1731 (nog niet bestaand in de eerste helft van de 17de eeuw). Volgens archiefstukken in 1888 gewijzigd naar ontwerp van architect Vossaert met toevoeging van bovenverdieping.


Pastorie Sint-Blasiusparochie

Rijkekleie 6 (Zwalm)
Neogotisch bakstenen gebouw naar ontwerp van architect Vossaert van 1888, gelegen in ommuurde tuin.


Pastorie Sint-Mattheusparochie

Noordlaan 11 (Zwalm)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 18de eeuw, gelegen in hellende tuin met moestuin afgescheiden door een gewitte bakstenen muur met steunberen.


Pastorie van de Sint-Lambertusparochie

Matrouwstraat 1 (Brakel)
Reeds inkorte, diepe achtertuin voorheen met toegangspad vanaf Hollebeekstraat ter hoogte van de kerk. Tuinmuur en toegangspoort aan Matrouwstraat verdwenen bij straatverbredingswerken in 1958.


Rij arbeiderswoningen

Gevaertsdreef 31-77 (Oudenaarde)
Indrukwekkende rij diephuizen geritmeerd door punt-, tuit- en trapgevels, telkens twee traveeën in repeterend schema, met deels reeds aangepaste venstervormen.


Sint-Alexiusbegijnhof

Begijnhof 1-46, Begijnhoflaan 26-68, Brusselsestraat 36 (Dendermonde)
Het huidige Sint-Alexiusbegijnhof is het tweede begijnhof van Dendermonde. Het eerste begijnhof dateerde uit het tweede kwart van de 13de eeuw en lag in de buurt van het gewezen Sint-Gillishospitaal in een zeer moerassig gebied.


Twee ensembles van arbeiderswoningen

Gevaertsdreef 50-58, 78-86 (Oudenaarde)
Ensembles van eenvoudige lijstgevels met drie traveeën gescheiden door geblokte pilasters en aflijnende baksteenfriezen onder de houten gootlijst.


Tweegezinswoning in neotraditionele stijl

Burg 1-3 (Oudenaarde)
Ruim hoekhuis, tweegezinswoning, gelegen aan de brug over een resterend gedeelte van de Burgschelde en het Levietenstraatje, opgetrokken in het kader van de heropbouw na de Eerste Wereldoorlog in neotraditionele stijl in 1919, naar ontwerp van A. Vossaert.


Villa Van Ongevalle

Steenweg 48 (Lierde)
Eclectisch getinte villa gebouwd in de jaren 1890 als dokterswoning naar ontwerp van architect A. Vossaert voor de familie Van Ongevalle. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder snijdende en overstekende leien zadeldaken. Rechts aansluitende lagere L-vormige aanbouw van anderhalve bouwlaag met dienstingang en vroegere dokterspraktijk van circa 1917.


Zes arbeiderswoningen

Gevaertsdreef 3-17 (Oudenaarde)
Resterend ensemble van zes woningen, gegroepeerd per twee en loodrecht ingeplant op de straat: tussenliggende koertjes, afgesloten door twee deuren.


Thema's