Persoon

Vossaert, Alphonse

ID
5904
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5904

Beschrijving

Vader van Maurice Vossaert.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Aalmoezenierswoning of proosthuis van het hospitaal

Sint-Walburgastraat 10 (Oudenaarde)
Aalmoezenierswoning of proosthuis van het hospitaal, gebouwd in 1884 naar ontwerp van architect A. Vossaert. Verankerde bakstenen gebouw in neogotische stijl van vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldaken, links met zijaandak en dakkapelletjes.


Badhuis Openbare Baden

Sint-Walburgastraat zonder nummer (Oudenaarde)
Openbare Baden, gebouwd in opdracht van O. Gevaert naar ontwerp van architect Alphonse Vossaert, in 1902 ten zuiden van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal. Schermgevel in historiserende stijl met kantelenrij, volledig van Doornikse steen, drie traveeën en één bouwlaag geflankeerd door vierkante pijlers onder piramidaal dak.


Begijnhofkerk

Begijnhof 45 (Dendermonde)
Op het binnenplein ingeplante georiënteerde kerk gebouwd in 1927-1928 naar de plannen van architecten Alphonse en Maurice Vossaert op de plaats van de oude begijnhofkerk. Eenbeukige kerk van vier traveeën met iets smaller koor van twee traveeën met driezijdige sluiting en rechthoekige sacristie aansluitend tegen de eerste koortravee aan de zuidzijde. Opgetrokken uit baksteen met sporadische verwerking van natuursteen.


Brouwerswoning

Einestraat 19 (Oudenaarde)
Brouwerswoning van de Brasserie O. Liedts, met vroegere brouwerijgebouwen achteraan palend aan de nu gedempte Burgschelde; waterput gelegen in haar bedding. Art-nouveaugetint herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, heden onder plat dak, gebouwd in 1910 naar ontwerp van architect A. Vossaert. Imposante lijstgevel van bak- en natuursteen onder overstekende houten kroonlijst op modillons.


Burgerhuis

Stationsstraat 35 (Oudenaarde)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, volgens bouwvergunning van 1891 naar ontwerp van architect Alphonse Vossaert.


Burgerhuis Cambier

Markt 41 (Oudenaarde)
Diephuis van oorspronkelijk drie bouwlagen met inbegrip van de huidige kelderverdieping en met trapgeve, aangepast in de 19de eeuw als bepleisterde lijstgevel met toevoeging van bovenste bouwlaag. Oudste kern van Doornikse breuksteen opklimmend tot 12de eeuw. In de tuinmuur, 16de-eeuws rondboogpoortje met omlijsting van zandsteen.


Café De Werkmanslust

Gevaertsdreef 29 (Oudenaarde)
Gemarkeerd hoekpand met de Hofstraat met vierzijdig uitgebouwde hoekerker ondersteund door een arduinen zuil in de toegangsportiek.


College Sint-Antonius van Padua

Charles de Gaullestraat 10 (Ronse)
Bisschoppelijk college met kapel naar ontwerp van ingenieur-architect E. Nève, ingehuldigd in 1883. Nieuwe vleugel op de speelplaats volgens bouwplannen van 1933 en 1935 naar ontwerp van architect H. Cuvelier. Nieuwe kapel en aansluitende vleugel in de Collegestraat volgens plans van 1940-1949 naar ontwerp van architect H. en P. Cuvelier; inhuldiging van de kapel in 1952.


Eclectisch herenhuis met tuin en dreef

Achter de Wacht 28 (Oudenaarde)
Alleenstaand herenhuis van twee bouwlagen in eclectische stijl opgetrokken circa 1895 naar ontwerp van architect A. Vossaert. Onderkelderd bakstenen gebouw met verwerking van arduin. Grote tuin in landschapsstijl met boomgaard en moestuin, afgesloten door grote bomenrij en fraai ijzeren hekwerk en bakstenen muur. Achterin de tuin gelegen bakstenen tuinhuisje onder zadeldak met windveren.


Ensemble van arbeiderswoningen

Gevaertsdreef 24-40, 44, zonder nummer (Oudenaarde)
Monumentaal ensemble met twee reeksen van vier rijhuizen van twee traveeën in spiegelbeeldschema met twee bouwlagen onder lage zadeldaken, begrensd en gescheiden door drie hoger oplopende diephuizen met trap- en tuitgevelbekroning met neogotische Brugse travee.


Ensemble van arbeiderswoningen

Gevaertsdreef 87-101 (Oudenaarde)
De Oudenaardse textielindustriëlen Omer en Prosper Gevaert lieten in 1888 een nieuwe fabriek oprichten aan het Tacambaroplein en kochten in 1893 de braakliggende gronden ten oosten ervan aan waar zij naar ontwerp van van architect A. Vossaert een woonwijk met een 100-tal arbeiderswoningen lieten optrekken. De Gevaertsdreef vormt hierin de ruggengraat. Homogeen en sterk geritmeerd ensemble van zeven gelijkaardige rijhuizen en een afgeschuind hoekpand met de Dijkstraat. Nummer 101 van 1906 naar ontwerp van architect A. Massez in een gelijkaardige stijl.


Ensemble van arbeiderswoningen

Hofstraat 2-10 (Oudenaarde)
Ensemble van rij- en hoekhuizen, opgetrokken uit donkere baksteen, meestal drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken; vermoedelijk naar ontwerp van architect A. Vossaert die de hele wijk realiseerde..


Ensemble van arbeiderswoningen

Hofstraat 5-13 (Oudenaarde)
Ensemble van vijf rijhuizen met lijst- en overkragende topgevels, twee en drie traveeën en twee bouwlagen onder schild- en zadeldaken, uit de jaren 1890, vermoedelijk naar ontwerp van architect A. Vossaert die de hele wijk realiseerde.


Fabrieksterrein van textielfabriek Gevaert

Tacambaroplein 3 (Oudenaarde)
Voormalig fabrieksterrein van de textielfabriek Gevaert hier opgericht volgens exploitatievergunning van 1888 door Omer en Prosper Gevaert, vermoedelijk naar ontwerp van architect Alphonse Vossaert, "huisarchitect van de familie Gevaert.


Gemeenteschool, later gemeentehuis

Hofveldstraat 42, Schoolstraat zonder nummer (Maarkedal)
Voormalige gemeenteschool met voorgevel aan de Hofveldstraat. Vleugel van aanvankelijk zeven traveeën samen het de rechts aanpalende onderwijzerswoning van toen vier traveeën en één bouwlaag, opgericht in 1853-1854 naar ontwerp van architect J.-B. (?) Royers.


Gesticht Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbeke

Kasteelstraat 55 (Zottegem)
Neogotisch complex gebouwd in 1883 naar ontwerp van de Oudenaardse architect Alphonse Vossaert. L-vormige bouw in kenmerkend donkerbruin metselwerk, van twee bouwlagen onder doorlopende steile zadeldaken met dakvensters; tijdens het interbellum meermaals uitgebreid.


Herenhuis

Tacambaroplein 4 (Oudenaarde)
Deels vrijstaand onderkelderd herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, gebouwd in 1889 door O. Gevaert-Van Wijnendaele van de erachter gelegen, heden gesloopte textielfabriek Gevaert, naar ontwerp van architect Alphonse Vossaert. In ommuurde tuin, vierkant torenvormig bakstenen paviljoen onder tentdak (leien) met ijzeren windwijzer.


Huis Raepsaet

Tacambaroplein 5 (Oudenaarde)
Opmerkelijk en zeer beeldbepalend hoekpand op de splitsing van de Stationsstraat en de Beverestraat gebouwd in 1908-1909 in art-nouveau-getinte stijl naar ontwerp van architect Alphonse Vossaert. Bepleisterde en geschilderde lijstgevels van respectievelijk twee, drie en twee traveeën en drie bouwlagen onder schilddak. Tegen rechtse hoek, afgerond Onze-Lieve-Vrouwekapelletje met beeld en lantaarn, aangebracht in 1944.


Kasselrijhuis

Hoogstraat 30 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk was het Kasselrijhuis de zetel en de vergaderzaal van de feodale vertegenwoordigers van de graaf van Vlaanderen in de kasselrij Oudenaarde. Na de Franse Revolutie werd de kasselrij opgeheven en herbestemd tot onderwijsgebouw. Het geheel bestaat uit drie verschillende bouwfasen; het oudste deel links werd gebouwd in de 16de eeuw in een eenvoudige renaissancestijl, het middendeel met jaartal 1702 is in Lodewijk XIV-stijl opgetrokken en het rechterdeel werd toegevoegd in 1906. Momenteel is het de thuisbasis voor het Sint-Bernarduscollege.


Lagere school

Hofstraat 14 (Oudenaarde)
Neogotisch schoolgebouw gebouwd als lagere school van de zusters van de Heilige Kindsheid, opgericht door de industrieel O. Gevaert voor de zogenaamde Gevaertswijk, vermoedelijk naar ontwerp van architect A. Vossaert die de hele wijk realiseerde. Beeldbepalende bakstenen constructie met twee bouwlagen onder zadeldak tussen zijtrapgevels, van 1899. Haast blinde trapgevel aan de Dijkstraat met centrale poort onder trapgeveltje met Jezuskind in nis, toegevoegd in 1911.


Moederklooster van de congregatie van de zusters van Sint-Vincentius a Paulo

Kerkstraat 10 (Lierde)
Aanvang bouw klooster in 1836, kloostervleugel toegevoegd in 1839, verder uitgebreid in het derde kwart van de 19de eeuw onder meer met kloosterkapel. Van 1889 tot 1899 echter afbraak van het oude klooster en vervanging door nieuwe kloostergebouwen. Hoofdgebouw van het klooster met twee bouwlagen en acht traveeën onder zadeldak, uit eind 19de eeuw naar ontwerp van architect A. Vossaert.


Neoclassicistisch burgerhuis

Stationsstraat 33 (Oudenaarde)
Neoclassicistisch rijhuis met Italianiserende inslag naar ontwerp van architect Alphonse Vossaert van 1892. Hardstenen parement, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, daterend uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Onderwijzerswoning

Hofveldstraat 40 (Maarkedal)
Oorspronkelijk een breedhuis van één bouwlaag en vier traveeën, samen met de gemeenteschool gebouwd in 1853-54 naar ontwerp van architect J.-B. Royers. Schoolhuis in 1908-1909 grotendeels herbouwd volgens plannen van architect A. Vossaert van 1906.


Onze-Lieve-Vrouwehospitaal

Minderbroedersplein 1, Minderbroedersstraat 3, Sint-Walburgastraat 8-9 (Oudenaarde)
Het hospitaal werd ondergebracht binnen de stadspoorten, achter de Sint-Walburgakerk. Poortgebouw in neotraditionele baksteenarchitectuur naar ontwerp van architect A. Vossaert van 1893. Oostwest-georiënteerd gebouw, mogelijk in kern de vroegere vergaderzaal van de bogaarden, daterend uit de 13de eeuw, later gebruikt als ziekenzaal en kapel. Kloostergebouwen met verschillende vleugels gegroepeerd rondom een onregelmatige vierkante hof met pandgangen op de begane grond. Bisschopskwartier, receptiegebouw met een voor de Zuidelijke Nederlanden uitzonderlijke gevel in renaissancestijl, naar ontwerp van Symoen De Pape van 1623-33. Sint-Elisabethgesticht van 1905 naar plannen van architect A. Vossaert, geïnspireerd op de 18de-eeuwse vleugel; circa 1930 grondig gewijzigd. Ten westen werden in 1937-38 nieuwe ziekenhuisvleugels gebouwd door architect Amandus Robert Janssens in aangepaste stijl.


Parochiekerk Sint-Amandus

Kwaremontplein zonder nummer (Kluisbergen)
Dorpskerk met noordzuid-gerichte lengteas waarbij het koor paalt aan het Kwaremontplein. Behalve aan het koorhoofd omgevend ommuurd kerkhof met breedste deel ten noorden tegenover de voorgevel van de kerk. De huidige kerk, nieuw gebouwd in 1788-1789 en ingewijd in 1792, incorporeert van de voorgaande kerk de gotische toren.


Parochiekerk Sint-Antonius

Louis Van Houttestraat 60 (Gent)
Parochiekerk met geplaveid en door muurtje afgesloten voorpleintje met calvarie volgens gedenksteen opgericht in 1943. Eenvoudige neogotische kapel met een beuk van zes traveeën lang met recht afgesloten lager koor van drie traveeën. Een stichtingssteen vermeldt het jaartal 1871 en de architect Alphonse Vossaert.


Parochiekerk Sint-Britius

Etikhovestraat zonder nummer (Maarkedal)
Georiënteerde dorpskerk afwijkend naar het noorden, voorheen met kerkhofmuur voor de kerk, heden ten oosten en ten zuidoosten aanpalend ommuurd kerkhof. De plattegrond ontvouwt een driebeukige basilicale kerk van zes traveeën met vierkante westtoren en rond traptorentje in zijn noordoksel; middenbeuk uitlopend in even breed koor van twee traveeën met halfronde sluiting.


Parochiekerk Sint-Jan in d'Olie met omringend kerkhof

Zulzekestraat zonder nummer (Kluisbergen)
Naar het oosten georiënteerde dorpskerk met Heilig Kruis als tweede patroon. Kerkkoor ingeplant aan de straatzijde en voorgevel gericht naar de hoeve Hof ten Hove. Omringend ovaalvormig oud kerkhof met bakstenen kerkhofmuur.


Pastorie met school

Achter de Wacht 26 (Oudenaarde)
Voormalige pastorie met school, uit eind 19de eeuw en volgens opschrift in plint naar ontwerp van architect A. Vossaert. Onderkelderd gebouw met bakstenen lijstgevel van vermoedelijk zes traveeën en twee bouwlagen afgedekt door zadeldak. Erachter gelegen schoolgebouw van twee bouwlagen geleed door lisenen en voorzien van getoogde vensters.


Pastorie Sint-Apolloniaparochie met tuin

St. Apolloniastraat 2 (Brakel)
Voorheen breedhuis van één bouwlaag, een in 1772 vergrote en geplaffoneerde pastorie, vermeld als goed onderhouden in 1699 en 1731. Volgens archiefstukken in 1888 gewijzigd naar ontwerp van architect Vossaert met toevoeging van bovenverdieping. Heden bakstenen dubbelhuis van zeven traveeën waarvan vijf linkse traveeën met een bovenverdieping, onder pannen zadeldak.


Pastorie Sint-Blasiusparochie met tuin

Rijkekleie 6 (Zwalm)
Neogotisch bakstenen gebouw naar ontwerp van architect Vossaert van 1888, gelegen in ommuurde tuin.


Pastorie Sint-Mattheusparochie met tuin

Noordlaan 11 (Zwalm)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 18de eeuw, gelegen in een hellende, beboomde tuin met moestuin afgescheiden door een gewitte bakstenen muur met steunberen.


Pastorie van de Sint-Lambertusparochie met tuin

Matrouwstraat 1 (Brakel)
Aanvankelijk een pastorie van één bouwlaag en acht traveeën opgericht in 1762. Volgens bewaarde plannen door architect Alphonse Vossaert vergroot in 1888 door toevoeging van één verdieping boven een groot deel van de woning en zijdelings aanbouw van dienstvertrekken. Pastorie gelegen in een ruime, beboomde siertuin.


Rij arbeiderswoningen

Gevaertsdreef 3-17, 3B, 7A, 5B (Oudenaarde)
Resterend ensemble van zes woningen, gegroepeerd per twee en loodrecht ingeplant op de straat: tussenliggende koertjes, afgesloten door twee deuren.


Rij arbeiderswoningen

Gevaertsdreef 31-77 (Oudenaarde)
Indrukwekkende rij diephuizen geritmeerd door punt-, tuit- en trapgevels, telkens twee traveeën in repeterend schema, met deels reeds aangepaste venstervormen. Rijke variëteit aan siermotieven, ontleend aan textiel zoals blok- en ruitvormen, dambordmotieven, boogfriezen en getrapte lijsten. Beschilderde achterpuntgevels met baksteenmotiefjes, uitziend op de Hofstraat en het Liedtspark.


Sint-Alexiusbegijnhof

Begijnhof 1-22, 23, 26-43, 45-46, Begijnhoflaan 26-58, 62-64, 68, Brusselsestraat 36 (Dendermonde)
Het huidige Sint-Alexiusbegijnhof is het tweede begijnhof van Dendermonde. Het eerste begijnhof dateerde uit het tweede kwart van de 13de eeuw en lag in de buurt van het gewezen Sint-Gillishospitaal in een zeer moerassig gebied.


Twee ensembles van arbeiderswoningen

Gevaertsdreef 50-58, 78-86 (Oudenaarde)
Ensembles van eenvoudige lijstgevels met drie traveeën gescheiden door geblokte pilasters en aflijnende baksteenfriezen onder de houten gootlijst, nummer 78 gemarkeerd door een tuitgevel met bolbekroning en klimmende baksteenfries.


Tweegezinswoning in neotraditionele stijl

Burg 1-3 (Oudenaarde)
Ruim hoekhuis, tweegezinswoning, gelegen aan de brug over een resterend gedeelte van de Burgschelde en het Levietenstraatje, opgetrokken in het kader van de heropbouw na de Eerste Wereldoorlog in neotraditionele stijl in 1919, naar ontwerp van A. Vossaert. Bakstenen bouw met verwerking van zandsteen, twee bouwlagen hoog onder zadeldak gevat tussen zijtrapgevels.


Villa Van Ongevalle

Steenweg 48 (Lierde)
Eclectisch getinte villa gebouwd in de jaren 1890 als dokterswoning naar ontwerp van architect A. Vossaert voor de familie Van Ongevalle. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder snijdende en overstekende leien zadeldaken. Rechts aansluitende lagere L-vormige aanbouw van anderhalve bouwlaag met dienstingang en vroegere dokterspraktijk van circa 1917.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vossaert [online], https://id.erfgoed.net/personen/5904 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.