Beschermd monument

Oorlogsmonumenten

Beschermd monument van tot heden

ID
9682
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9682

Besluiten

Oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 24-11-2011  ID: 4867

Beschrijving

De twee oorlogsmonumenten voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Kemzeke van de Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn beschermd als monument.Waarden

De twee oorlogsmonumenten Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Kemzeke zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde


Herinneringsmonument Eerste Wereldoorlog: Centraal staat het beeld van een rechtopstaande soldaat met geweer; aan zijn voeten ligt een leeuw. Hij staat op een verhoog met aan de voorkant, zowel aan de linkerzijde als rechterzijde, trapjes. Op de rechter- en linkerhoek staat het beeld van een stuurs kijkend gesluierd (vrouwen-)hoofd. Aan de achterzijde de namen van de slachtoffers en in het midden een halfverheven kruisbeeld uitgewerkt in het arduin. Representatief thema ter verheerlijking van de gesneuvelde helden. Ontworpen door René Rooms uit Stekene en vervaardigd door de bekende steenkapper Roland Rombaux uit Ecaussines, Henegouwen. Roland Rombaux realiseerde onder meer het oorlogsmonument te Wichelen, beschermd bij MB 04-11-2002.
Herinneringsmonument Tweede Wereldoorlog: Aan de linkerzijde staat een tweede monument, opgericht voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Drieledig arduinen monument opgebouwd op een kleine sokkel, met centraal een licht getrapte rechthoekige arduinen plaat met aan weerszijden een kleinere plaat. Het geheel wordt aan de rugzijde gesteund door een bakstenen muur. In het midden een bronzen plaat met een halfverheven afbeelding van een engel met in de armen een halfnaakt lichaam van een gesneuvelde jongeling. Representatief thema voor de rouw om de gestorven burgers. Hieronder staat het wapenschild van Kemzeke, voorstellend een gouden kameel /1940 1945/. Aan de beide hoeken versierd met een lauwerkrans in brons. Niet gesigneerd.

historische waarde

Twee monumenten afzonderlijk opgericht door de Vlaamsche Oud-strijdersbond (V.O.S.) en door het gemeentebestuur van Kemzeke tot verheerlijking van de gesneuvelde helden van de Eerste Wereldoorlog en tot herdenking van de gestorven burgers van de Tweede Wereldoorlog.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Twee oorlogsmonumenten

Molenstraat zonder nummer, zonder nummer (Stekene)
Twee oorlogsmonumenten voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Kemzeke tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog, gelokaliseerd in Kemzekedorp aan de parochiekerk Sint-Jacobus, min of meer haaks geplaatst tegenover elkaar. De monumenten dateren respectievelijk van 1922 en 1945.