Kasteeldomein De Klosse: kasteel

Beschermd monument van 10-11-1995 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Zwijnaarde
Straat Grotesteenweg-Zuid
Locatie Grotesteenweg-Zuid 22-24 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1014.1
  • 4.01/44021/522.1
  • OO001264

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteeldomein De Klosse

Grotesteenweg-Zuid 22-24, Gent (Oost-Vlaanderen)

Voormalig zomerverblijf met omwald kasteeltje en prachtig park, vanaf de steenweg toegankelijk via een lange gekasseide beukendreef. Heden classicerend gebouw, naar verluidt op een zolderbalk gedateerd 1845, volgens kadastergegevens van 1847, mogelijk met behoud van een oudere kern.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het kasteel van het kasteeldomein De Klosse is beschermd als monument.

Waarden

Het kasteel De Klosse is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als neoclassicistisch kasteeltje, gebouwd in 1847 naar plannen van architect Louis Minard op de plaats van een vroegere hoeve en ‘speelhofje’ waarvan de omgrachte site bewaard bleef.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.