Beschermd monument

Kasteeldomein De Klosse: kasteel

Beschermd monument van 10-11-1995 tot heden
ID: 9817   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9817

Besluiten

Kastelensites
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-1995  ID: 2953

Beschrijving

Het kasteel van het kasteeldomein De Klosse is beschermd als monument.Waarden

Het kasteel De Klosse is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als neoclassicistisch kasteeltje, gebouwd in 1847 naar plannen van architect Louis Minard op de plaats van een vroegere hoeve en ‘speelhofje’ waarvan de omgrachte site bewaard bleef.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als neoclassicistisch kasteeltje, gebouwd in 1847 naar plannen van architect Louis Minard op de plaats van een vroegere hoeve en ‘speelhofje’ waarvan de omgrachte site bewaard bleef.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein De Klosse

Grotesteenweg-Zuid 22-24 (Gent)
Voormalig zomerverblijf met omwald kasteeltje en prachtig park, vanaf de steenweg toegankelijk via een lange gekasseide beukendreef. Heden classicerend gebouw, naar verluidt op een zolderbalk gedateerd 1845, volgens kadastergegevens van 1847, mogelijk met behoud van een oudere kern.