Beschermd monument

Goed ten Cattenaye: toegangspoort en walgrachten

Beschermd monument van 18-10-1995 tot heden
ID: 9829   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9829

Besluiten

Geografisch pakket Laarne
definitieve beschermingsbesluiten: 18-10-1995  ID: 2933

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de toegangspoort en walgrachten van het voormalig Goed ten Cattenaye of hoeve Kattenheye. In 2004 werd deze bescherming uitgebreid tot de volledige hoeve, hoevesite en toegangsdreven.Waarden

De toegangspoort en de walgrachten van de hoeve Kattenheye of het voormalig goed ten Cattenaye is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

en ook de historische, in casu cultuurhistorische waarde:

  • als zeldzaam overblijvend voorbeeld voor de hoevebouw van een overzolderd poortgebouw dat de toegang vormde tot het omgrachte erf van een aanzienlijke laatmiddeleeuwse hoeve en dat met zijn bakstenen voortuitgevel en zandstenen korfboogpoort nog kan opklimmen tot de 16de eeuw;
  • als resten van de walgrachten van een oorspronkelijke tweedelige omgrachte belangrijke historische hoeve uit de late middeleeuwen, van meetaf aan tegenover de toegangsdreef onderbroken voor de erftoegang met poortgebouw

wetenschappelijke waarde

en ook de historische, in casu cultuurhistorische waarde:

  • als zeldzaam overblijvend voorbeeld voor de hoevebouw van een overzolderd poortgebouw dat de toegang vormde tot het omgrachte erf van een aanzienlijke laatmiddeleeuwse hoeve en dat met zijn bakstenen voortuitgevel en zandstenen korfboogpoort nog kan opklimmen tot de 16de eeuw;
  • als resten van de walgrachten van een oorspronkelijke tweedelige omgrachte belangrijke historische hoeve uit de late middeleeuwen, van meetaf aan tegenover de toegangsdreef onderbroken voor de erftoegang met poortgebouw

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Goed ten Cattenaye

Lagen Heirweg 9 (Laarne)
Voormalig Goed ten Cattenaye, hoeve zogenaamd "Kattenheye" sinds 1997 met paardenmelkerij, beschermd als monument bij MB van 14.07.2004, uitbreiding van de bij MB van 18.10.1995 als monument beschermde toegangspoort en walgracht.


Katteneie en Schalieveld

Heusden (Destelbergen), Laarne (Laarne)
De Damvallei is ontstaan toen de Schelde een andere loop koos en het gebied verlandde. In dit laagveenmoeras met vele poelen, blauwgraslanden en moerasbosjes liggen nog talrijke turfputjes. De Maan- en Kolkbeek doorsnijden het gebied en in de beekvalleitjes komen vele knotbomen voor. Op het hogergelegen stuk tussen de valleitjes komt akkerland voor. Ten zuiden van de Damvallei ligt het cultuurlandschap rond de historische hoeven Katteneie en Schalieveld. Rond de 14de-eeuwse pachtboerderij van Katteneie is de ondiepe impressie van de vroegere wal die het erf omringde nog bewaard. Vlakbij loopt de Koewegel als oude kerkwegel over de hogergelegen kouter naar Laarne. De Schalieveldhoeve is een grote hoeve met losse bestanddelen op een ruim, rechthoekig erf omringd door een brede walgracht en deels ook door een populierenrij.