Goed ten Cattenaye: toegangspoort en walgrachten

Beschermd monument van 18-10-1995 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Laarne
Deelgemeente Laarne
Straat Lagen Heirweg
Locatie Lagen Heirweg 9 (Laarne)
Alternatieve naam Hoeve Kattenheye

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42010/110.1
  • 4.01/42010/136.1
  • OO001912

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Goed ten Cattenaye

Lagen Heirweg 9, Laarne (Oost-Vlaanderen)

Voormalig Goed ten Cattenaye, hoeve zogenaamd "Kattenheye" sinds 1997 met paardenmelkerij, beschermd als monument bij MB van 14.07.2004, uitbreiding van de bij MB van 18.10.1995 als monument beschermde toegangspoort en walgracht.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de toegangspoort en walgrachten van het voormalig Goed ten Cattenaye of hoeve Kattenheye. In 2004 werd deze bescherming uitgebreid tot de volledige hoeve, hoevesite en toegangsdreven.

Waarden

De toegangspoort en de walgrachten van de hoeve Kattenheye of het voormalig goed ten Cattenaye is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, wetenschappelijke waarde

en ook de historische, in casu cultuurhistorische waarde:

  • als zeldzaam overblijvend voorbeeld voor de hoevebouw van een overzolderd poortgebouw dat de toegang vormde tot het omgrachte erf van een aanzienlijke laatmiddeleeuwse hoeve en dat met zijn bakstenen voortuitgevel en zandstenen korfboogpoort nog kan opklimmen tot de 16de eeuw;
  • als resten van de walgrachten van een oorspronkelijke tweedelige omgrachte belangrijke historische hoeve uit de late middeleeuwen, van meetaf aan tegenover de toegangsdreef onderbroken voor de erftoegang met poortgebouw
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.