Stationsgebouw Sint-Denijs-Westrem met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 26-09-1997 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Sint-Denijs-Westrem
Straat Jean-Baptiste de Ghellincklaan, Octaaf Soudanstraat
Locatie Jean-Baptiste de Ghellincklaan 2, 3, 7, Octaaf Soudanstraat 19, 28-30 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/44021/174.1
  • 4.02/44021/187.1
  • OO000368

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Station Sint-Denijs-Westrem met omgeving

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 2, 3, 7, Octaaf Soudanstraat 19, 28-30 (Gent)

Het dorpsgezicht omvat het stationsgebouw van Sint-Denijs-Westrem en haar omgeving, namelijk twee tegenoverliggende hoekhuizen met cafés aan de kruising met de Octaaf Soudanstraat, evenals een aanpalend rijhuis.

Is de omvattende bescherming van

Station Sint-Denijs-Westrem

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 2, Gent (Oost-Vlaanderen)

Typisch plattelandsstation daterend van circa 1910 op de vernieuwde spoorlijn Gent-Kortrijk. Sober bakstenen gebouw van zeven traveeën met markerend hoofdgebouw (derde tot vijfde travee) en twee bouwlagen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat het stationsgebouw van Sint-Denijs-Westrem, het deel van de Jean-Baptist Gellincklaan voor het station, de hoekgebouwen in eenzelfde stijl als het station op de hoek van Octaaf Soudanstraat en een deel van de Octaaf Soudanstraat met gebouwen.

Waarden

De onmiddellijke omgeving van het station NMBS is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als gaaf voorbeeld van een plattelandsstation met gemengde traditionele eigentijdse architecturale kenmerken uit 1910 , naar aanleiding van het verplaatsen van de spoorweg Gent- Kortrijk dit met de bedoeling de spoorweginfrastructuur uit 1839 aan te passen aan de zich snel ontwikkelde Gentse agglomeratie; als materiële getuige van de ontwikkelingen op het vlak van de spoorwegstationsarchitectuur

industrieel-archeologische waarde

als voorbeeld van een bepaalde stedebouwkundige aanleg geconcipieerd volgens circa 1900/10 geldende opvattingen, met afgeschuinde hoekgebouwen aan weerszijden van de toegangslaan tot het Stationsplein.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.