Beschermd monument

Elektrisch onderstation ontworpen door J.A. De Bondt

Beschermd monument van tot heden

ID
9863
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9863

Besluiten

Onderstations en elektriciteitscabine
definitieve beschermingsbesluiten: 27-09-2005  ID: 4441

Beschrijving

Het elektrisch onderstation is beschermd als monument.Waarden

Het onderstation is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Jan-Albert De Bondt (Gent 1888-1969) is één van de belangrijke architecten voor het interbellum in Vlaanderen en representatief voor de vernieuwende architectuur in die periode. In de jaren 1930 werkt hij vooral voor de Gentse Elektriciteitsmaatschappij, waarvoor hij zijn meest doordachte realisaties produceert.
Zijn architecturale realisaties worden sterk internationaal beïnvloed door de Amsterdamse School en W.M. Dudok met zijdelingse contacten met de Deutscher Werkbund en transparantie van het Nieuwe Bouwen. Het functionele stond voorop en de decoratie wordt beperkt tot structuur, kleur en verwerking van het constructiemateriaal. Zijn werk wordt geaccentueerd door een samenspel van gesloten volumes en heldere ruimtelijkheid.
Architect De Bondt slaagt er in om deze internationale elementen te verenigen tot een voor Vlaanderen vernieuwend geheel.
De onderstations en elektriciteitscabines van architect De Bondt zijn allen representatief voor de vernieuwende internationale invloeden in de Vlaamse architectuur.

Het bakstenen gebouw werd opgetrokken in 1934 en is representatief voor de invloeden van de Amsterdamse School (spel van vormen, volumes, open en gesloten gehelen, materiaalgebruik, ... ) en Dudok (voeg) in het oeuvre van De Bondt. De interne opdeling is eenvoudig en bleef duidelijk aanwezig (entree met trappenhal, hallen voor elektrische cellen, takelruimten buitenruimte, ... ). Opvallend en uitzonderlijk voor de realisaties van De Bondt binnen dit type van architectuur is het gebruik van dragende muren in plaats van een betonskelet. Interieurelementen (ceramiektegels voor muren - lambrisering, vloeren en trapleuningen, ... ) bleven bewaard.

industrieel-archeologische waarde

De beschermde panden zijn exemplarisch en representatief voor de noodzaak aan nieuwe onderstations en cabines als gevolg van de enorme bloei en verhoogd gebruik van elektriciteit tijdens de interbellumperiode. Elektriciteit stond voor vooruitgang en modernisme. Voor de eraan gelieerde architectuur werd een vooruitstrevend architect gekozen, zoals blijkt uit de realisaties van Jan-Albert De Bondt.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Elektrisch onderstation ontworpen door J.A. De Bondt

Kwakkelstraat 41, 41A (Gent)
Het onderstation werd gebouwd in 1934 naar ontwerp van architect J.A. De Bondt en hoort tot een reeks van elektriciteitscabines en onderstations die hij ontwierp voor Gentse Elektriciteitsmaatschappij.