Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 98830   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98830

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Jos Thijssen-Peeters, naar een ontwerp van architect Gustave Fierens uit 1914. Het pand vormt de hoek van de Bosmanslei en het rond punt van de Jan Van Rijswijcklaan.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

Bosmanslei 38 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Jos Thijssen-Peeters, naar een ontwerp van architect Gustave Fierens uit 1914. Het pand vormt de hoek van de Bosmanslei en het rond punt van de Jan Van Rijswijcklaan.