Beschermd cultuurhistorisch landschap

Golfterrein - Buizenberg - Warandebos

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
9912
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9912

Besluiten

Golfterrein, Buizenberg en Warandebos
definitieve beschermingsbesluiten: 29-06-1983  ID: 1931

Beschrijving

Het landschap gevormd door het Golfterrein, de Buizenberg en het Warandebos te Sint-Martens-Latem is beschermd als landschap.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: het stuifduincomplex te Sint-Martens-Latem en Deurle is de omvangrijkste en belangrijkste geomorfologische boreale stuifzandformatie van het Scheldebekken.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000710, Het landschap gevormd door het Golfterrein, de Buizenberg en het Warandebos (DE WINTER G. & VAN DEN BOSSCHE H., 1983).


Waarden

Het landschap gevormd door het Golfterrein, de Buizenberg en het Warandebos is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Golfterrein - Buizenberg - Warandebos

Buizenbergstraat, Kapitteldreef, Latemstraat, Nelemeersstraat, Reinaertdreef (Sint-Martens-Latem)
Het gebied gevormd door het Golfterrein, de Buizenberg en het Warandebos te Sint-Martens-Latem is de omvangrijkste en belangrijkste geomorfologische boreale stuifzandformatie van het Scheldebekken.

Is de omvattende bescherming van

Landhuis The Farm

Latemstraat 118 (Sint-Martens-Latem)
Landhuis in Engelse stijl, gelegen op het golfterrein, bestaande uit twee oude kernen, een 19de-eeuws hoevetje links en het vroegere boswachtershuisje rechts, circa 1930 en 1944 verbonden door een middendeel met doorrit en torentje achteraan, onder strodaken en met typische traditionele elementen.


Royal Latem Golf Club

Latemstraat 120, 120A (Sint-Martens-Latem)
Duinengebied ten westen van de beboste Buizenberg gekocht in 1892 door de industrieel A. Feyerick en ingericht als golf voor de vriendenkring van golfspelers van Sint-Amandsberg. Clubhuis gebouwd op een duin circa 1909 door aannemer J. Maebe in Engelse cottagestijl met typisch geknikt schilddak en imitatievakwerk onder de overstekende kroonlijst.


Villa La Clairière

Latemstraat 131, 143 (Sint-Martens-Latem)
Villa van de familie Van Schoote naar ontwerp van architect Valentin Vaerwyck, daterend van 1929. Het bos is nog een deel van de Warande van de heerlijkheid van Nevele in Deurle en Latem. Opmerkelijk toegangshek met twee in bak- en zandsteen gemetste rondboogdoorgangen met ijzeren hekken.