Parochiekerk Sint-Pieter-in-de-Banden: toren

Beschermd monument van 28-12-1936 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Brakel
Deelgemeente Nederbrakel
Straat Marktplein
Locatie Marktplein zonder nummer (Brakel)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45059/101.1
  • 4.01/45059/138.1
  • OO000707

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter-in-de-Banden

Marktplein zonder nummer, Brakel (Oost-Vlaanderen)

Georiënteerde parochiekerk aan zuidzijde van Marktplein palend aan de hoofdstraat. Voorheen kleinere kerk omgeven door ommuurd kerkhof (zie kaartmateriaal).

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De 16de-eeuwse toren van de parochiekerk Sint-Pieter-in-de-Banden is beschermd als monument.

Waarden

De toren van de Sint-Pieterskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu kunstwaarde:

historische waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.