Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieter-in-de-Banden: toren

Beschermd monument van 28-12-1936 tot heden

ID: 9962   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9962

Besluiten

Gebouwen in de provincie Oost-Vlaanderen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 28-12-1936  ID: 18

Beschrijving

De 16de-eeuwse toren van de parochiekerk Sint-Pieter-in-de-Banden is beschermd als monument.Waarden

De toren van de Sint-Pieterskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

in casu kunstwaarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter-in-de-Banden

Marktplein zonder nummer (Brakel)
Georiƫnteerde parochiekerk aan zuidzijde van Marktplein palend aan de hoofdstraat. Voorheen kleinere kerk omgeven door ommuurd kerkhof (zie kaartmateriaal).