Resultaten aanduidingsobjecten

< Terug naar zoekformulier

Uw zoekopdracht geeft 13439 resultaten. Het maximum aantal zoekresultaten werd beperkt tot 10000. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen.

13439 resultaten


ID: 1509 | Beschermd varend erfgoed

Onbepaald
Vedette van de Rijnvloot P904 Sambre is beschermd als varend erfgoed. Het schip werd samen met twee andere vedetten van de Rijnvloot beschermd, waardoor hun bescherming samen wordt gemotiveerd. De bescherming van de Vedette van de Rijnvloot P904 Sambre werd bij ministerieel besluit van 13 juli 2020 voorlopig opgeheven omdat de Grondwet bepaalt de residuaire bevoegdheden toekomen aan de federale overheid, terwijl de gemeenschappen en gewesten enkel beschikken over de bevoegdheden die hen door of krachtens de Grondwet toegekend zijn. Volgens artikel 4 Bijzondere Wet Hervorming Instellingen is het cultureel patrimonium een culturele aangelegenheid. Artikel 127 van de Grondwet bepaalt dat de Vlaamse Gemeenschap de culturele aangelegenheden bij decreet regelt, maar dat deze decreten voor Brussel enkel kracht van wet hebben ten aanzien van de instellingen gevestigd in het tweetalige gebied Brussel die wegens hun activiteit moeten worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de ene of de andere gemeenschap. Aangezien de activiteiten van de vzw KMK niet uitsluitend tot de Vlaamse Gemeenschap behoren, heeft het Varenderfgoeddecreet en de daarop gebaseerde bescherming geen kracht van wet tegenover de Rijnvedette P904 Sambre.


ID: 8384 | Beschermd monument

't Maegelijnplein 1, Kattestraat 32-34 (Aalst)
De bescherming omvatte de Heilige Geestkapel van het Godshuis Tafel van de Heilige Geest.


ID: 8286 | Beschermd cultuurhistorisch landschap

Aalst (Aalst), Erpe (Erpe-Mere), Lede (Lede)
Het gebied Honegem - Solegem - Sint-Apollonia te Aalst, Lede en Erpe is beschermd als landschap.


ID: 8293 | Beschermd cultuurhistorisch landschap

Aalst (Aalst), Erpe (Erpe-Mere), Lede (Lede)
Het gebied Honegem - Solegem - Sint-Apollonia te Aalst, Lede en Erpe is beschermd als landschap.


ID: 7889 | Beschermd monument

Alfons De Cockstraat zonder nummer (Aalst)
De bescherming omvat de oude sacristie en het kerkhof van de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk die in 1861 werd gesloopt.


ID: 8314 | Beschermd cultuurhistorisch landschap

Alfons Van de Maelestraat, Frans Blanckaertdreef, Kapellekensbaan, Orangeriestraat, Parklaan (Aalst)
Het Osbroek te Aalst is beschermd als landschap


ID: 8946 | Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Arbeidstraat, Boterstraat, Keizersplein, Korte Nieuwstraat, Nieuwstraat (Aalst)
De bescherming omvatte het Keizersplein met de aanpalende bebouwing.


ID: 7938 | Beschermd monument

Baardegem-Dorp 48 (Aalst)
De bescherming omvat de pastorie met voortuin en landschapstuin opgericht in 1768-1770.


ID: 8214 | Beschermd monument

Baardegem-Dorp zonder nummer (Aalst)
De bescherming omvat de Sint-Margaretha- of Sint-Margrietkerk.


ID: 8327 | Beschermd monument

Begijnhof zonder nummer (Aalst)
De bescherming omvat de Sint-Catharinakerk van het begijnhof.