Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Berlaar
Deelgemeente Berlaar
Straat Lambertusplaats, Legrellestraat
Locatie Lambertusplaats 1, Legrellestraat 121, Berlaar (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie inventaris bouwkundig erfgoed (actualisaties: 05-02-2019 - 2020).
  • Adrescontrole Berlaar (adrescontroles: 11-10-2006 - 11-10-2006).
  • Inventarisatie Berlaar (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Gestel, Neerhoeve en Hof van Rameyen

Deze bescherming is geldig sinds 23-10-1992.

Beschrijving

Voormalige verblijfplaats der maricolen, een vereniging van "godsvruchtige dochters" belast met het onderwijs en gesticht in 1722 door de toenmalige pastoor van Gestel, Ambrosius Van den Bosch.

Neotraditioneel hoevecomplex, van circa 1904, in kern opklimmend tot het derde kwart van de 18de eeuw. Tuin ten noorden, begrensd door bakstenen muur aan de zijde van het Lambertusplein.

Oorspronkelijk een woonstalhuis met schuur ten westen en bijgebouw (stal) ten noordwesten. Eerstgenoemde recent omgevormd tot twee woningen; schuur afgebroken in 1983. Aan noordzijde onderkelderd en verankerd bakstenen gebouw van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, Vlaamse pannen) met aan noordzijde haaks aanbouwsel van 1904 onder zadeldak (Vlaamse pannen); omlopende bakstenen sokkel met gecementeerde afzaat en bewaarde zandstenen hoekblokken. Voorts gecementeerde muurbanden. Beluikte steekboogvensters op arduinen lekdrempel (aangepast in stal); boog met gecementeerde sluit- en hoekstenen. Sporadisch rondbogige of vernieuwde rechthoekige openingen.

Oostelijke zijpuntgevel met overhoeks geplaatst topstuk, muurvlechtingen en centrale rondboognis met oorspronkelijk gepolychromeerd beeld van de patroonheilige Sint-Lambertus op sokkel met jaartal 1764.

Noordoostelijke hoek met achtzijdig arkeltorentje onder leien naaldspits. Aan noordzijde mooie rechthoekige deur in neo-Vlaamserenaissance-stijl onder ijzeren I-balk met rozetmotief.

Noordoostelijke hoek van haaks aanbouwsel: vierkante toren van twee bouwlagen onder leien tentdak; steigergaten en jaartal 1904 van zwarte en gele baksteen. Ten noordwesten eenvoudige stal, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw met gelijkaardig uitzicht.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters, Berlaar, schetsen 1904/3.
  • STOCKMANS J.B., Geschiedenis der gemeenten Kessel, Bevel, Nijlen, Emblehem en Gestel, Lier, 1910, p. 393.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Lambertusplaats

Lambertusplaats (Berlaar)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.