Pastorie van de Sint-Lambertusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Berlaar
Deelgemeente Berlaar
Straat Lambertusplaats
Locatie Lambertusplaats 3, Berlaar (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Berlaar (adrescontroles: 11-10-2006 - 11-10-2006).
  • Inventarisatie Berlaar (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Gestel, Neerhoeve en Hof van Rameyen

Deze bescherming is geldig sinds 23-10-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Pastorie, van 1869-1875, ter vervanging van een oudere pastorie uit de 16de eeuw, waarvan naar verluidt resten in de tuin.

Harmonisch geheel: dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig aan straat, leien), voorafgegaan door twee linden en een met gras begroeid voortuintje, omgeven door ijzeren hek (20ste eeuw).

Bakstenen lijstgevel op arduinen sokkel met kwarthol geprofileerde afzaat. Licht verhoogde begane grond. Horizontaal geleed door doorgetrokken lekdrempels boven, arduinen puilijst, deels omlopende bakstenen druiplijsten en doorgetrokken panelen op de hoogste borstwering. Getoogde vensters op arduinen lekdrempels; ontlastingsbogen van gesinterde steen. Centrale deurtravee uitlopend op dakvenster in puntgeveltje met natuurstenen aflijning en bekronend kruis: steekboogdeur onder omlopende druiplijst. Gecementeerde zijtuitgevels met imitatie-muurvlechtingen en sobere steekbogige openingen.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Pastorieën, Berlaar Sint-Lambertus.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Lambertusplaats

Lambertusplaats (Berlaar)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.