erfgoedobject

Houtdok

bouwkundig element
ID
10729
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10729

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Houtdok
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Houtdok, tussen Kattendijkdok, Asiadok en Kempischdok, aangelegd ten behoeve van de houthandel; eerste stuk van 1864, verlenging in oostelijke richting van 1873. Oorspronkelijke benaming "Mexicodok", in 1869 vervangen door huidige naam. De Noorderkaai van baksteenmetselwerk, in de Tweede Wereldoorlog gebouwd bij wijze van werkverschaffing, is het enige 20ste-eeuwse exemplaar in die uitvoering; de overige zijden behielden hun oorspronkelijke taluds.

Aan de zuidkant bevindt zich de zuidelijkste ro-ro (roll-on, roll-of) terminal van de dokken. De ijzeren afdaken aan noord- of zuidkant van 1899 zijn van het standaardtype uit het vierde kwart van de 19de eeuw, aan dokkant waren ze van een unieke geveltopbeplating voorzien met naar elkaar gekeerd zittende leeuwen, omgeven door zwierig rolmotief, sinds 1975-1980 vervangen door volle staalplaten, behalve aan tweede tot zesde beuk aan zuidwestkant. (Zie ook Haven Asiadok, en Kattendijkdok-Westkaai, Ledeganckkaai, Rijnkaai). Omgeving met typische houten loodsen uit de 20ste eeuw.


Bron: KENNES H., PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. & HIMLER A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nd, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Plomteux, Greet; Himler, Albert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Alle gebouwen langs de Zuidkaai zijn gesloopt: anno 2018-2019 is een nieuwe stadsontwikkeling volop in uitvoering in opdracht van de stad Antwerpen. Ook de aanleg van de Zuidkaai van het Houtdok is een feit: deze werd ingericht met een kaaimuur en steigers voor woonboten (uitvoering vanaf oktober 2016 tot februari 2018).

Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Mexicobruggen

  • Is deel van
    Haven


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Houtdok [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10729 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.