Mexicobruggen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Mexicobruggen
Locatie Mexicobruggen zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Mexicobruggen

Deze bescherming is geldig sinds 29-05-2001.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Mexicobruggen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiebruggen
Dateringinterbellum, WO II

Beschrijving

Mexicobruggen, tussen Kattendijkdok en Houtdok, bestaande uit twee elektrisch aangedreven (2 x 37 kW en dieselaandrijving voor noodgeval) parallelle rolbasculebruggen van het type Scherzer, verkeerdelijk soms wiegbruggen genoemd. De oostelijke voltooid in 1936, de westelijke in 1941 (zie ook Oosterweelbrug), respectievelijk gerestaureerd in 1979 en 1982. Benaming 1873-1935: brug C, toen hydraulische draaibrug (zoals Kempischebrug). Het huidig model werd niet meer hernomen omdat bij openen en sluiten de winddruk asymmetrische sleet veroorzaakt aan de tandbaan - die daarom regelmatig dient bijgelast - waardoor de treinsporen niet meer op hun juiste plaats komen.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Himler, Albert & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Haven

Antwerpen (Antwerpen)

is gerelateerd aan Houtdok

Houtdok zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

is gerelateerd aan Kattendijkdok

Kattendijkdok zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Oosterweelbrug

Oosterweelbrug zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.