Woning Van Haver

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Pieter Jozef Nauwelaertsstraat
Locatie Pieter Jozef Nauwelaertsstraat 9, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Woning Van Haver

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Woning Van Haver

Deze bescherming is geldig sinds 03-04-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eengezinswoning, nieuwe zakelijkheid, 1931, naar ontwerp van Walter Van den Broeck; bekroond met prijs Van De Ven in 1933. Zeer evenwichtig opgebouwde compositie met rechthoekige, vrijwel gesloten bakstenen gevelvlak; bovengevel met doorlopende halfronde beglaasde erker voor woonkamer en studio; een gevelbrede lichtstrook ondervangt de bovenbouw. Daklicht verborgen achter verhoogde gevel.

  • Gemeente-archief Berchem, 0.1/5, dossier 114, nummer 5627.
  • K.M.B.A., IV, nummer 3, maart 1933.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Pieter Jozef Nauwelaertsstraat

Pieter Jozef Nauwelaertsstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.