Huis In Sint-Jozef

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Transvaalstraat
Locatie Transvaalstraat 50, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis In Sint-Jozef

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Huis In Sint-Jozef

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze eclectische burgerwoning werd in 1897 ontworpen door de Amsterdamse architect Jos Hegener. Hij kreeg de opdracht van J. Bruyneel-Caslo, wonende in de Damhouderstraat 9 in Antwerpen. Bruyneel-Caslo was agent van de Naamlooze Maatschappij van verzekering tegen Brand "La Belgique", algemeen agent voor de Franse wijnhandelaren Ch. Vernier en Lehman & Zonen, en agent voor koolmijnen uit België en het buitenland. Het was wellicht via zijn functie als algemeen agent voor België van de sigarenfabriek van de gebroeders Van Nest uit Valkenswaard, dat hij in contact kwam met de Amsterdamse architect Hegener.

Behalve een school, een cinema en een paar kerken, behoren tot het Hollandse oeuvre van Hegener ook burgerhuizen in een eclectische stijl, waarin elementen van de art nouveau en de cottagestijl te herkennen zijn. De woning voor Bruyneel-Caslo in Zurenborg sluit hierbij aan, hoewel het rode bakstenen parement afwijkt van de talrijke realisaties in gele baksteen waarmee hij in Nederland bekendheid verwierf.

Deze smalle burgerwoning telt twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen op een hoog souterrain, gevat onder zadeldak. Rood bakstenen parement met gebruik van blauwe hardsteen voor de hoge plint, die doorloopt voor de omlijsting van de deur. Combinatie van een topgevel met houten windbord boven het vensterrisaliet en een lijstgevel met houten kroonlijst op boogfries boven de smalle deurtravee. Het rijk aanwezige, goed bewaarde houtwerk is rood geschilderd en verwijst met de vormgeving van erker en windbord naar de cottagestijl die toen zeer populair was.

Het souterrain is verlicht met drie rechthoekige, betraliede keldervensters met rondboogveld. In het hardstenen parement van de sokkel is de onderdorpel van het venster op de bel etage verwerkt, dat een hardstenen tussen- en bovendorpel heeft. Ook de omlijsting van de rechthoekige deur is in hetzelfde materiaal, en werd voorzien van zorgvuldig gescupteerde details, onder meer een bovenlicht met tussenzuiltje en een bekronend muurveld met een bas-reliëf met het portret van Sint-Jozef in neogotische stijl. Op de eerste verdieping domineert de origineel vormgegeven erker, driezijdig uitgewerkt op rechthoekige basis met lambrekijn, en bekroond door het balkon met houten leuning van het bovenvenster. Uitkomend op dat balkon, drie gekoppelde rondboogvensters, in rondbogig muurveld. In de smalle deurtravee op elke verdieping een smal venster onder hardstenen latei.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1897 # 1000.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Transvaalstraat

Transvaalstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.