Hoeve Covens

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Deurne
Straat Ertbruggelaan
Locatie Ertbruggelaan 210, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Covens

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Domein Ertbrugge - Zwarte Arend

Deze bescherming is geldig sinds 16-09-1985.

Beschrijving

Voormalige pachthoeve van kasteel Ertbrugge, zie oostelijke oriëntatie van de voorgevel, gelegen op deels omhaagd domein, omgeven door landbouwzone. Losstaande bestanddelen met ten oosten woonstalhuis (nok parallel aan de straat) met kern uit het vierde kwart van de 18de eeuw, parallel gelegen westelijke langsschuur, grotendeels uit het derde kwart van de 20ste eeuw (brandde af in 1947) en ten zuiden (houten) wagenhuis en bakhuis (nokken parallel aan en loodrecht op de straat).

Verankerde bakstenen gebouwen van één bouwlaag onder zadeldak (mechanische en Vlaamse pannen, golfplaten). Woonstalhuis met recent gecementeerde westgevel met opkamer: een foto van 1938 vertoont nog witgekalkte omlijstingen en een Maltzerer kruis boven de keldervensters; noordgevel met zandstenen hoekblokken en kruiskozijn. Overwegend vernieuwde rechthoekige muuropeningen. Bewaarde waterput ten westen van woonstalhuis.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ertbruggelaan

Ertbruggelaan (Antwerpen)

is gerelateerd aan Domein Ertbrugge - Zwarte Arend

August Van de Wielelei, Schotensesteenweg (Antwerpen), Ertbruggestraat (Wijnegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.