Kapel van het Heilig Aanschijn

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof 43, Turnhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Turnhout (adrescontroles: 27-02-2007 - 27-02-2007).
  • Inventarisatie Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel van het Heilig Aanschijn

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2015.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Turnhout

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kapel van 1885-1887 naar ontwerp van architect P.J. Taeymans; gebouwd in opdracht van Octavia Van Genechten, meesteres van het begijnhof; de intentie was de ontheiliging van de zondag in Turnhout tegen te gaan (Congregatie van Tours). Met Heilig Aanschijn wordt het Doek van Veronica bedoeld, voorgesteld in een bas-reliëf in de gevel.

Neoclassicistische bakstenen kapel, parallel aan de straat, van drie traveeën en twee bouwlagen onder haaks in elkaar gewerkte zadeldaken (mechanische pannen) met dakruiter op de nok.

Aan straatzijde afgewerkt met twee traveeën brede puntgevel op arduinen plint met voetkrabber en verluchtingsroosters; gevelversiering met bepleisterde en beschilderde speklagen, dito hoek- en negblokken, bas-reliëf en een ingeschreven driezijdig fronton met boogfries en oculus onder overkragende houten kroonlijst op klossen. Getoogde vensters en -deur met ruitvormige ijzeren tracering.

Driebeukige grondplan met vijfzijdige koorabsis en bovengalerijen in de zijbeuken. Bepleisterd en beschilderd interieur, consequent uitvoerd in neoclassicistische stijl met pilasters, kroonlijsten, paneelwerk, marmeren lambrisering. Middenbeuk met tongewelf op Ionische pijlers en pilasters, zijbeuken met vlakke zoldering.

Mobilair: Marmeren altaar met neogotisch koperwerk door Joseph Wilmotte (Luik), circa 1887; onder de altaartafel, praalbed met gekleed wassen beeld van de Heilige Colomba, afkomstig van een Italiaans atelier; plaasteren en houten, onder meer gepolychromeerde beelden.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Begijnhof

Begijnhof 1-84 (Turnhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.