Parochiekerk Sint-Jozef-Arbeider

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Vosselaar
Deelgemeente Vosselaar
Straat Sint-Jozefstraat
Locatie Sint-Jozefstraat 45, Vosselaar (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Vosselaar (adrescontroles: 06-02-2007 - 06-02-2007).
  • Inventarisatie Vosselaar (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Jozef-Arbeider

Deze bescherming is geldig sinds 06-07-1999.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Jozef-Arbeider

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieparochiekerken
Dateringna WO II
Betrokken personen

Beschrijving

Vrijstaande, moderne kerk, gebouwd in 1966-1967 (zie arduinen gevelsteen in rechter gang) naar ontwerp van M. Dessauvage voor de in 1963 opgerichte parochie.

Krachtig, kubistisch volume namelijk hoekig, geometrisch volumespel onder meer verspringingen in de hoogte en in de gevels, sculpturaal effect van trapconstructie in de buitengevel,...; constructieve elementen van grijsgeschilderde beton onder meer dak gedragen door dito pijlers en wanden van donkerbruine baksteen en glas; gesloten buitengevels, toch openwerking naar buiten.

Het hier gehanteerde ontwerp vormt een aanpassing van het Pro Arte Christiana-wedstrijdontwerp voor Mortsel uit 1958 met een duidelijke stellingname van de architect: het definiëren van een ruimte in de ruimte met minimale constructieve en vormelijke middelen namelijk vloer, dak en wand; binnen deze elementaire middelen ontplooit zich een programma, een planvorm, in grote lijnen bepaald door de groepering van de gelovigen, de relatieve positie van de verschillende liturgische functies en objecten en, indien nodig, verder aangepast aan de concrete situatie van de omgeving.

T-vormige kerkruimte binnen een rechthoekige met onder meer een weekkapel, twee ongeveer diagonaal tegenover elkaar gelegen binnentuinen,...; door middel van glaswanden opengewerkt naar binnentuinen, extra lichtinval via metalen, horizontale vensterbanden onder daklijst; houten zitbanken opgesteld in drie grote blokken rondom het verhoogd altaar; vloer van gezoete arduin.

Mobilair.

Schilderijen: veertien staties van de Kruisweg, Kersttriptiek, derde kwart van de 20ste eeuw, door Eerwaarde Heer R. Lens.

Beeldhouwwerk: Sint-Jozef en Onze-Lieve-Vrouw, derde kwart van de 20ste eeuw, door J. Paulussen.

Meubilair: orgel, 1969, door B. Pels-D'Hondt (Herselt).

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier A/1190.
  • BEKAERT G., Hedendaagse architectuur in België, Tielt, 1995, p. 133-137.
  • S.N., Marc Dessauvage (1931/1984), tentoonstellingscataloog, Wommelgem, 1987.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 1997

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Jozefstraat

Sint-Jozefstraat (Vosselaar)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.