erfgoedobject

Twee flatgebouwen Scheldeoord

bouwkundig geheel
ID
125375
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/125375

Juridische gevolgen

Beschrijving

Twee flatgebouwen met complexe plattegrond zogenaamd "Scheldeoord". Opgetrokken op een terrein aan de linkse Scheldeoever, de vroegere Heirnismeersen. Gebouwd aan weerszijden van de Alfred Vanderstegenlaan en begrepen tussen de Denderlaan, Wolterslaan, Emile Moysonlaan en Jan Delvinlaan. Flatgebouwen van vijf of zes bouwlagen met plat dak waarin vierhonderd vierenvijftig sociale woningen met twee of vijf kamers. Opgetrokken in opdracht van de stad Gent in 1929 naar ontwerp van architect Paul De Taeye in nieuwe zakelijkheid. Funderingssysteem bestaande uit achthonderdnegentig pijlers onderling verbonden door balken van gewapend beton wegens de slechte ondergrond. Ruwbouw van Boomse baksteen met parement van gele baksteen van Nieuwpoort; voorts betonnen balkons, trappen, hallen en overlopen. Beide blokken rondom respectievelijk één (oost) en twee (west) ruime, rechthoekige openbare binnenpleinen (circa 42 m. x 17 m.) ook voor het verkeer toegankelijk via overbouwde doorgangen. Trapsgewijze insprongen van de gevellijn voornamelijk als oplossing van de hoeken van de gebouwen en ook met het oog op een optimale verlichting van alle woongelegenheden. Strenge baksteenarchitectuur met levendig volumespel verkregen onder meer door de wisselende bouwhoogte, de in- en uitspringende muurvlakken en de balkons. Kenmerkend zijn ook de in het muurvlak gelegen ruime rechthoekige vensters met roedeverdeling.

  • La Ville de Gand et les habitations à bon marché, Bâtir, nr. 26, 1935, p. 10-11.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Twee flatgebouwen Scheldeoord [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/125375 (Geraadpleegd op 20-06-2021)