erfgoedobject

Busleidengang en aanpalende gebouwen

bouwkundig geheel
ID: 125386   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/125386

Juridische gevolgen

Beschrijving

Genoemd naar het hier in 1519 opgerichte Busleydencollege en toegankelijk tussen Vismarkt 3 en 4. Gang in combinatie met een rechthoekig binnenpleintje, gesitueerd midden in het bouwblok begrensd door de Vismarkt, de Augustijnenstraat, de Schrijnmakersstraat en de Mechelsestraat.

Omsloten door de belangrijke, van de 15de tot 18de eeuw daterende relicten van de opeenvolgende voormalige wooncomplexen van Bartholomeus de Madea en Walterus de Beka en het Collegium Trilingue. Gedeelten hiervan dienden echter in de loop van de 19de- 20ste eeuw plaats te ruimen voor de bescheiden arbeiderswoningen 3, 4, 5 - als één geheel in 1869 opgetrokken met twee bouwlagen en telkens twee traveeën en in de jaren 1970-1980 gerenoveerd - en 6 - vermoedelijk kort na 1869 opgetrokken als een halfvrijstaand pand - of werden aan het zicht onttrokken door commerciële en industriële aanbouwsels, zie 6A-B-C, een typerende functionele architectuur met gestapelde getoogde openingen, laadvensters en brede poorten: 6A werd in 1982-1983 gerenoveerd voor horecafunctie; 6B-C - waarin nog zichtbare restanten van de voormalige collegevleugel - worden thans voornamelijk ingenomen door garages of gebruikt als stapelruimten. Nummer 9 - dat blijkbaar voorheen een onderdeel van het college was - vormt heden het achterhuis van Vismarkt 3. Het voormalige Busleydencollege werd, met inbegrip van de aanpalende panden Vismarkt 2-3, Schrijnmakersstraat 9-13 en Mechelsestraat 32 en 36, bij K.B. van 12.08.1969 beschermd als monument.


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Busleidengang en aanpalende gebouwen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/125386 (Geraadpleegd op 03-06-2020)