erfgoedobject

Arbeiderswoningen, beluik Klein Kwartier

bouwkundig geheel
ID
125912
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/125912

Juridische gevolgen

Beschrijving

Doodlopend, tweezijdig bebouwd steegbeluik ten noorden van de Kerkstraat (Klein Kwartier nummers 4-14 en 5-15). Reeds op de Poppkaart van circa 1860 gekend als "Petit Quartier", waarvan de westzijde bebouwd was met een vijftiental kleine woningen ten oosten van de inmiddels verdwenen "Refuge" voor getrouwde ouderlingen. Oostzijde later bebouwd. Woningen ernstig beschadigd tijdens de Eerste Wereldoorlog, oostelijke gevelrij (nummer 4-14) heropgebouwd naar ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1921; kadastraal geregistreerd in 1923. Twee rijen van telkens zes kleine arbeiderswoningen, van telkens twee traveeën en anderhalve bouwlaag volgens spiegelbeeld en repeterend schema onder doorlopende pannen zadeldaken.

Sobere bakstenen lijstgevels op gecementeerde en arduinen plinten, bovenaan afgelijnd door houten kroonlijst. Voorgevels van nummer 4-14 bijkomend versierd met bakstenen puilijst, baksteenfriesje in het hoofdgestel en blinde oculus in een spaarveld boven de gekoppelde voordeuren. Getoogde en rechthoekige muuropeningen op lekdrempels, waarvan nummer 7 en 15 met blinde boogvelden en ijzeren I-lateien met rozetten. Deels behouden schrijnwerk.

  • Stadsarchief Dendermonde, Bouwplannen, 1921/110 (volume 2/110).
  • STROOBANTS A., Door het vuur gespaard. Bouwkundige resten van het vooroorlogs Dendermonde, Dendermonde, 1999, p. 22.
  • TIJS R.- DECAVELE J., Architectuurtekeningen uit de historische steden van België, Antwerpen, 1985, p. 108.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Arbeiderswoningen, beluik Klein Kwartier [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/125912 (Geraadpleegd op )