Tuinwijk

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Boom
Deelgemeente Boom
Straat Wetenschapstraat, Kunstlaan, Spoorweglaan, Antwerpsestraat, Gendarmerielaan, Overwinningstraat, Noeverselaan, Frans Verelststraat, Haesaertsplaats, Emile Van Reethstraat, Louis Verbeeckstraat
Locatie Antwerpsestraat 293-325, 332-358, Emile Van Reethstraat 1-4, Frans Verelststraat 1-6, Gendarmerielaan 1-28, Haesaertsplaats 1-24, Kunstlaan 2-16, Louis Verbeeckstraat 1-4, Noeverselaan 15-49, Overwinningstraat 21-51, 24-46, Spoorweglaan 1-23, 2-22, Wetenschapstraat 2-26 (Boom)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole bouwkundige gehelen (adrescontroles: 01-07-2009 - 31-08-2009).
  • Inventarisatie Boom (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Tuinwijk

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beschrijving

Antwerpsestraat nummers 293 tot 325, samen met Emiel Van Reeth-, Frans Verelst-, Louis Verbeeck- en Overwinningstraat, Gendarmerie-, Noeverselaan en de driezijdige Haesaertplaats in het westen, Kunst-, Spoorweglaan en Wetenschapstraat in het oosten: tuinwijk aangelegd circa 1927-1930 onder leiding van ingenieur B. Haesaerts.

Gekoppelde ééngezinswoningen van twee of drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak met dakkapellen of dakvenster. Bakstenen lijstgevels per serie van twee tot zes woningen afgewisseld met een puntgevel; rechthoekige vensters met witgeschilderde bovendorpels, soms beluikt of uitgewerkt tot driezijdige erker; rechthoekige of rondboogdeur. Omhaagde voor- en achtertuintjes met schuurtje.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1985

Aanvullende informatie

Sociale woonwijk Krekelenberg werd gebouwd naar ontwerp van architecten Camille Bal en Ernest Lamot. De wijk kwam tot stand in opdracht van de Gewestelijke Maatschappij van Boom en Omliggende tot het bouwen van Goedkope Woningen, met Benjamin Hasaerts als stuwende kracht.

  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 1110, Boom, Krekelenberg.
  • MIGON S. 2004: Camille Bal 1888-1955, in: LAUREYS D. (ed.), Bouwen in beeld. De collectie van het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, Turnhout, 172-175.

Verhelst, Julie (25-07-2016 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpsestraat

Antwerpsestraat (Boom)

maakt deel uit van Boom

Boom (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.