erfgoedobject

Geschoren afsluitingshaag van haagbeuk

landschappelijk element
ID
130179
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130179

Beschrijving

Aan de straatzijde wordt het oorspronkelijke erf afgesloten met een scheerhaag in hoofdzaak bestaande uit haagbeuk en aangevuld met al dan niet natuurlijke uitzaaiing van meidoorn, es, sleedoorn en olm.

Er is sprake van een unieke representatieve erfbeplanting met drie beplantingstypes op de perceelsrand: een scheerhaag aan de straatzijde, een essenkaphaag rond het erf en een opgaande es als hoekboom.

Op de topografische kaart van het Dépot de la Guerre is te zien dat de haag toen een boomgaard afsloot. De boomgaard verdween, maar de traditionele haag bleef behouden, al werd deze sindsdien mogelijk wel (meermaals) verjongd.

 • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven tussen 1845-1855, schaal 1:20.000
 • Topografische kaarten van België, Krijgsdepot: Eerste editie uitgegeven tussen 1865-1880, schaal 1:20.000. Herziening, Militair Cartografisch Instituut: tweede uitgave, 1880-1884, derde uitgave 1889-1900 en herziening derde uitgave 1900-1930, schaal 1:20.000. (Lemoine-Isabeau, 1988)

Bron     : -
Auteurs :  Van der Linden, Geert
Datum  :


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Essenkaphaag als erfafsluiting

 • Is gerelateerd aan
  Opgaande es als hoekboom

 • Is deel van
  Moldergem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Geschoren afsluitingshaag van haagbeuk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130179 (Geraadpleegd op )