Loofgang van gewone haagbeuk in Kasteelpark Gruuthuse

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostkamp
Deelgemeente Oostkamp
Straat Stationsstraat
Locatie Stationsstraat zn (Oostkamp)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Houtige Beplantingen (2005 - 2013).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Gruuthusekasteel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Kasteeldomein Gruuthuse en bosboom

Deze bescherming is geldig sinds 14-07-2010.

Beknopte karakterisering

Typologieberceaus, geschoren hagen
Contextkasteeldomeinen
SoortCarpinus betulus (gewone haagbeuk)

Afmetingen

Inventarisatie Houtige Beplantingen (22-06-2006)

Lengte 180 m

Beschrijving

Het kasteel Gruuthuse omvat een uitgebreid park en bos met talrijke landschapselementen. Midden in een bosperceel werd een loofgang aangelegd van gewone haagbeuk. De haagbeuken worden geschoren om het uitzicht van een corridor in stand te houden.

Bron: -

Auteurs: Verdurmen, Inge

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van Kasteeldomein Gruuthuse

Stationsstraat 186-190, 196-198, Oostkamp (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.