erfgoedobject

Opgaande zwarte populier in stadsomwalling

landschappelijk element
ID
131537
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/131537

Juridische gevolgen

Beschrijving

Bij de aanleg van de Brugse geplantsoeneerde stadsomwalling werd ter hoogte van Gentpoortvest/Katelijnestraat een zwarte populier aangeplant. De boom werd in 1853 aangeplant en heeft op het moment van de inventarisatie een stamomtrek van 464cm (2009). Deze zeldzame populierensoort werd zelden aangewend bij parkrealisaties. De natuurlijke populaties van zwarte populier zijn volledig verdwenen. Deze zeldzame populierensoort wordt nog sporadisch aangetroffen meestal als oude geknotte bomen in houtkanten, knotbomenrijen bij poelen, beken, grachten, perceelsgrenzen, op erven of in de buurt van boerderijen. Het merendeel van de gevonden relicten is te vinden in de ruime omgeving van het cultuurlandschap aansluitend bij de IJzervallei en Leievallei (Poperinge, Diksmuide, Veurne en Heuvelland). Het zijn steeds bomen die ooit door menselijk toedoen uit hun natuurlijk biotoop zijn weggehaald en die door het genetisch materiaal voortdurend te klonen, onder de vorm van pootmateriaal, in het landschap zijn blijven bestaan.


Bron     : -
Auteurs :  Van der Linden, Geert
Datum  : 2017


Relaties

  • Is deel van
    Brugse geplantsoeneerde stadsomwalling


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgaande zwarte populier in stadsomwalling [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/131537 (Geraadpleegd op 12-06-2021)