erfgoedobject

Gemengde houtkant

landschappelijk element
ID
131730
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/131730

Beschrijving

De gemengde houtkant staat op de perceelsgrens van graslanden. De houtkant bestaat uit gewone es, meidoorn en roos. De Ferrariskaart toont hier een gesloten, kleinschalig landschap. Het gebied wordt gekenmerkt door weilanden, hoogstamboomgaarden en akkers omgeven door houtkanten. De huidige percelering gaat terug op de midden 19de-eeuwse indeling zoals zichtbaar op de Poppkaart. Op de topografische kaart Dépôt de la Guerre 1873 is de houtkant duidelijk zichtbaar. De huidige houtkant is een relict van een groter, meer gesloten landschap met omzoomde weilanden en hoogstamboomgaarden. De beplantingen fungeerden vroeger als veekering, houtwinning voor loofvoedering, brand- en geriefhout.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Tweede editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1880-1884, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1889-1900, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven in 1949-1970, schaal 1:25.000.
  • Topografische basiskaart numerieke reeks, Nationaal Geografisch Instituut, uitgegeven in 2009, schaal 1:10.000.

Auteurs: Van der Linden, Geert; Vanmaele, Nele
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gemengde houtkant [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/131730 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.