Gemengde hoogstamboomgaard

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat De Plank
Locatie De Plank zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beknopte karakterisering

Typologiegeschoren hagen, hoogstamboomgaarden, veekeringshagen
SoortMalus (appelboom), Pyrus (perenboom)

Beschrijving

De gemengde hoogstamboomgaard is deels (zuidwesthoek) omhaagd met een veekeringshaag van eenstijlige meidoorn. De hoogstamboomgaard is gelegen tussen een hoeve en een klein vakwerkgebouw, dat vermoedelijk een relict is van een hoeve.

Al op de topografische kaart van het Krijgsdepot uit 1865 is er op dat ogenblik al een boomgaard aanwezig. In die periode bestond gans de noordzijde van de straat 'De Plank' uit hoeves met aansluitende boomgaarden.

Bron: -

Auteurs: Kinnaer, Anse & Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2014

Relaties

maakt deel uit van De Planck

De Plank (Voeren)

is gerelateerd aan Veekeringen van meidoorn in Sint-Martens-Voeren

Kerkstraat zonder nummer (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.