Veekeringen van meidoorn in Sint-Martens-Voeren

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Martelberg-Graftengebied

Deze bescherming is geldig sinds 02-07-1990.

Beschrijving

De geschoren veekeringshagen van meidoorn zijn aangeplant op de perceelsgrenzen rond (voormalige) weilanden en beweide hoogstamboomgaarden. De functie van de weerhagen is het vee op de weide houden. Het netwerk van hagen vormt een opvallend kenmerk van het landschap in de Voerstreek en refereert aan het historisch landschapsbeeld zoals nog zichtbaar op historische kaarten.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Tweede editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1880-1884, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1889-1900, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Herziening derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1900-1930, schaal 1:20.000.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2015

Relaties

maakt deel uit van Sint-Martens-Voeren

Sint-Martens-Voeren (Voeren)

is gerelateerd aan Geknotte winterlinde

Ulvend zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Gemengde hoogstamboomgaard

De Plank zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Holle weg Berg

Berg (Voeren)

is gerelateerd aan Holle weg naar Alsbos

Sint-Martens-Voeren (Voeren)

is gerelateerd aan Holle weg naar Berg

Sint-Martens-Voeren (Voeren)

is gerelateerd aan Holle weg naar Ulvend

Sint-Martens-Voeren (Voeren)

is gerelateerd aan Hoogstamboomgaard

Ulvend zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Parallelweg naar Veurs

Vogelsang (Voeren)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Veekeringen van meidoorn

Berg zonder nummer, Veld zonder nummer (Voeren)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Veekeringen van meidoorn

Berg zonder nummer, Heijdt zonder nummer (Voeren)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Veekeringen van meidoorn

Daal zonder nummer (Voeren)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Veekeringen van meidoorn

Daal zonder nummer (Voeren)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Veekeringen van meidoorn

Berg zonder nummer, Heijdt zonder nummer (Voeren)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Veekeringen van meidoorn

Daal zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Veekeringen van meidoorn

Daal zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Veekeringen van meidoorn

Komberg zonder nummer (Voeren)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Veekeringen van meidoorn

Kattenroth zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Veekeringen van meidoorn

Ulvend zonder nummer (Voeren)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Veekeringen van meidoorn

Kwinten zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Veekeringen van meidoorn

Kattenroth zonder nummer, Kwinten zonder nummer (Voeren)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Veekeringen van meidoorn

Veurs zonder nummer (Voeren)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Veekeringen van meidoorn

De Plank zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Voetweg naar Veurs

Bauwerd (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.