Houtkanten op talud holle weg

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat Mariahof
Locatie Mariahof zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beknopte karakterisering

Typologievastleggingshagen, houtkanten
Contextholle wegen, weilanden
SoortAcer campestre (veldesdoorn, Spaanse aak), Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn), Aesculus hippocastanum (witte paardenkastanje), Betula pendula (ruwe berk), Corylus avellana (gewone hazelaar), Crataegus (meidoorn), Euonymus europaeus (Kardinaalsmuts), Fraxinus excelsior (gewone es), Populus canadensis (x) (Canadapopulier), Quercus petraea (wintereik), Quercus robur (zomereik), Robinia pseudoacacia (gewone robinia, gewone acacia), Sambucus nigra (gewone vlier), Ulmus minor (gladde iep, veldiep, gladde olm, Ulmus carpinifolia, Ulmus campestris)

Beschrijving

De gemengde houtkant bestaat uit opgaande gewone essen, en zwaar hakhout van es, met een omtrek van meer dan 650 cm. Zomereik komt als hakhout en opgaande bomen voor. Hakhout van gewone hazelaar en gewone esdoorn. Opgaande bomen van gewone robinia, wintereik en witte paardenkastanje. Veldesdoorn is aanwezig als hakhout en knotbomen. Meidoorn komt voor op de koppen van het talud als veekering. Kruisbes en roos zijn bijmengingen. Ruwe berk, gewone kardinaalsmuts en gladde iep zijn in de houtkant aanwezig. Er is een lijnaanplanting van Canadapopulier.

Op de Kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) zijn de houtkanten reeds ingetekend. Op de kaart van Vandermaelen (1846-1854) zijn de taluds van de holle wegen te zien. In de omgeving is er een dassenburcht aanwezig.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Holle weg naar la Verte Heydt

Mariahof (Voeren)

maakt deel uit van Mariahof

Mariahof (Voeren)

is gerelateerd aan Parallelweg naar la Verte Heydt

Sint-Martens-Voeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.