Houtkant op talud

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Pieters-Voeren
Straat Krommejong
Locatie Krommejong zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beknopte karakterisering

Typologievastleggingshagen, houtkanten
Contextnatuurlijke taluds
SoortCarpinus betulus (gewone haagbeuk), Corylus avellana (gewone hazelaar), Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn), Fraxinus excelsior (gewone es), Prunus spinosa (sleedoorn), Tilia cordata (winterlinde, kleinbladige linde)

Afmetingen

Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (27-04-2011)

Lengte 68 m

Beschrijving

De gemengde houtkant staat op een talud parallel aan de weg 'Krommejong', en is aan de andere zijde begrensd door akkerland. Gewone hazelaar, gewone haagbeuk, winterlinde en gewone es komen als hakhout voor, met daarnaast ook eenstijlige meidoorn en sleedoorn.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Sint-Pieters-Voeren

Sint-Pieters-Voeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.