Geografisch thema

Sint-Pieters-Voeren

ID: 13831   URI: https://id.erfgoed.net/themas/13831

Beschrijving

De bewoning klimt op tot de prehistorie: in de beboste gebieden en in het gehucht Rulen werden neolithische woonhaarden en silexateliers gevonden.

Het gebied was in oorsprong een allodiale heerlijkheid, in 1242 geschonken door een ridder Daniel van Voeren aan de Duitse Orde (landcommanderie Alden Biesen) bij zijn intrede in de orde. Deze heerlijkheid bezat gedurende heel het Ancien Régime (de Duitse Orde werd in 1798 opgeheven) het statuut van vrije rijksheerlijkheid, waar de grootcommandeur van Alden Biesen het volledige bezit der heerlijke rechten genoot; de schepenbank, door hem benoemd, ging in beroep bij die van Aken.

In tweede helft van de 13de eeuw wordt in Sint-Pieters-Voeren een commanderie opgericht. De kerk van Sint-Pieters-Stoel was een kapel van de kerk van Sint-Martens-Voeren; de tienden waren in bezit van het kapittel van laatstgenoemde kerk.

Landbouwgemeente met voornamelijk veeteelt (80 procent van het landbouwareaal is weideland). Het Voerdal -de Voer ontspringt in de gemeente- was tot het einde van de 18de eeuw gekenmerkt door zijn dichte bebossing; nu nog vormen het Sint-Gillisbos en het Vrouwenbos samen met 248 hecaren het grootste bos in Voeren. Nog in 18de eeuw is de graanteelt even belangrijk als de veeteelt. Deze toestand wijzigt dramatisch op het einde van de 19de, begin 20ste eeuw, periode van de echte "Vergrünländung", die het huidige uitzicht van de gemeente bepaalt. Bij gebrek aan plaatselijke tewerkstelling buiten de landbouw is een bevolkingsuitwijking vast te stellen, ingezet in de 19de eeuw en zich in de 20ste eeuw doorzettend ( in 1831: 428; in 1976: 250 inwoners). Thans ook woongemeente voor forenzen naar Maastricht, Visé en Luik.

De opgesomde factoren vinden hun weerspiegeling in de bebouwing, gegroepeerd in een straatdorppatroon met zeer lage densiteit, waarvan de kern wordt gevormd door een klein plein vóór de kerk. Een groot deel ervan bestaat uit hoeven, de meeste thans buiten bedrijf, beantwoordend aan het type van klein bedrijf: slechts één vierkanthoeve (Brabant), de overige hoeven, met beperkt aantal losstaande bestanddelen, zijn dikwijls ontstaan uit een langgestrekt type; de omschakeling van gemengd bedrijf naar eenzijdige veeteelteconomie is af te lezen uit het vrijwel volledig verdwijnen der dwarsschuren eind einde 19de, begin 20ste eeuw door verbouwing tot stallen. Sint-Pieters-Voeren kent, samen met Sint-Martens-Voeren, de hoogste concentratie van gebouwen opgetrokken uit silex; de silexbouw komt voor waar het gesteente gemakkelijk kan gewonnen worden in de bovenlagen van de ondergrond.

Oppervlakte: 512 hectare. Aantal inwoners (1976): 250.

 • De Voerstreek (De Tijdspiegel, 31, 1976, pagina 18-21).
 • de CRASSIER L., Histoire du baillage des Vieux Joncs et des 12 commanderies qui en dépendaient: La commanderie de Fouron Saint-Pierre (Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg, 41, 1905, pagina 197-308).
 • DE PUYDT M., Atelier néolithique de Rullen et découvertes faites sur le territoire de Fouron-Saint-Pierre (Province de Liège), Liège, 1914.
 • DE RYCKEL A.,Les communes de la province de Liège. Notices historiques, Liège, 1892, pagina 214-216.
 • KNAPEN-LESCRENIER A.M., Répertoire bibliographique des trouvailles archéologiques de la province de Liège. Les âges de la Pierre (Nationaal Centrum voor Oudheidkundige Navorsingen in België. Oudheidkundige repertoria. Reeks a/ Bibliografische repertoria), Brussel, 1966, pagina 271-277.
 • NIJSSEN J.,Manuscript Voerense percelen.
 • PALMANS R., Voeren anders bekeken (Vlaamse Toeristische bibliotheek), Antwerpen, 1986, pagina 37-39.
 • VAN GELDER W., Voerstreek (Toeristisch Wegwijs), Antwerpen, 1981, pagina 51-56.
 • WALPOT M., De evolutie van het agrarisch landschap in de landen van Overmaas (Heem, 4-5, 1959, pagina 34-49).

Bron     : Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1992


Relaties

 • Is deel van
  Voeren
  Voeren (Limburg)

 • Omvat
  Bomencirkel van zes opgaande eiken
  Magis zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Bron De Drink
  Zwaen zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Bauwerd 2 (Voeren)

 • Omvat
  Commanderie van de Duitse Orde
  Commanderieshof 2 (Voeren)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Vogelsang 6 (Voeren)

 • Omvat
  Dorpswoning gedateerd 1859
  Krommejong 3 (Voeren)

 • Omvat
  Elektriciteitscabine
  Zwaen zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Geknotte winterlinde
  Krommejong zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Gemengde houtkant langs Voer
  Ordenmolen zonder nummer, Veld zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Geschoren afsluitingshagen
  Magis 2 (Voeren)

 • Omvat
  Geschoren meidoornhaag als erfafsluiting
  Waterval 10 (Voeren)

 • Omvat
  Gesloten hoeve
  Brabant 2, 4 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve
  Lusberg 1 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve Lohoeve
  Loë 2, 4 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Trappen 3 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Waterval 10, 12 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Zwaen 1 (Voeren)

 • Omvat
  Hoogstamboomgaard
  Commanderieshof 2 (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Krommejong zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Sint-Pieterstraat zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Brabant zonder nummer, Commanderie zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Rullen zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Brabant zonder nummer, Rullen zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Rullen zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Krommejong zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud
  Krommejong zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud holle weg
  Bauwerd zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud langs holle weg
  Lusberg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud langs holle weg
  Krommejong zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant op talud langs holle weg
  Magis zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkant van doorgeschoten meidoorn op talud
  Commanderieshof zonder nummer, Veld zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Kaphaag van haagbeuk
  Rullen zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Kaphaag van haagbeuk
  Rullen zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Kaphaag van haagbeuk
  Rullen zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Kaphaag van haagbeuk
  Krommejong zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Kaphaag van haagbeuk in bosrand Vrouwenbos
  Magis zonder nummer, Strouvenbos zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Kasteel Magis
  Magis 5 (Voeren)

 • Omvat
  Knotbomenrij van els langs Voer
  Koebeek zonder nummer, Veld zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Knotesdoorn als hoekboom
  Vrouwenbos zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Knothaagbeuk in bosrand Vrouwenbos
  Lusberg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Molen van Sint-Pieter
  Ordenmolen 1 (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande bomen bij erf
  Magis 2 (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande bomen in hooghoutperceel
  Rullen zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande bruine beuken in bosrand
  Magis zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande eik als hoekboom
  Rullen zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Opgaande zwarte els langs Voer
  Commanderie zonder nummer, Veld zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Parallelweg naar Veurs
  Vogelsang (Voeren)

 • Omvat
  Pastorie Sint-Pieters-Stoelparochie
  Vogelsang 7 (Voeren)

 • Omvat
  Peerds
  Peerds (Voeren)

 • Omvat
  Sint-Pieterstraat
  Sint-Pieterstraat (Voeren)

 • Omvat
  Twee knothaagbeuken
  Waterval zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Twee opgaande linden
  Magis zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Twee opgaande okkernoten
  Lusberg zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Twee opgaande okkernoten
  Magis zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Twee opgaande tamme kastanjes
  Magis zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Veekeringen in Sint-Pieters-Voeren
  Sint-Pieters-Voeren (Voeren)

 • Omvat
  Veekeringen van meidoorn
  Sint-Pieterstraat (Voeren)

 • Omvat
  Veekeringen van meidoorn
  Commanderie, Commanderieshof, Sint-Pieterstraat (Voeren)

 • Omvat
  Veld
  Veld (Voeren)

 • Omvat
  Voetweg naar Veurs
  Bauwerd (Voeren)

 • Omvat
  Voetweg van de Commanderie naar Alsbos
  Sint-Pieters-Voeren (Voeren)

 • Omvat
  Wegkruis
  Waterval zonder nummer (Voeren)