Houtkant op talud langs holle weg

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Pieters-Voeren
Straat Krommejong
Locatie Krommejong zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beknopte karakterisering

Typologievastleggingshagen, houtkanten
Contextholle wegen
SoortAcer campestre (veldesdoorn, Spaanse aak), Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn), Corylus avellana (gewone hazelaar), Crataegus laevigata (tweestijlige meidoorn), Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn), Fraxinus excelsior (gewone es), Prunus avium (zoete kers, boskers)

Afmetingen

Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (27-04-2011)

Lengte 206 m

Beschrijving

De gemengde houtkant op het talud van een holle weg bestaat uit hakhout van gewone hazelaar, hakhout en opgaande bomen van veldesdoorn, knotbomen en hakhout van gewone esdoorn, opgaande bomen van gewone es, opgaande bomen van zoete kers en éénstijlige en tweestijlige meidoorn aanwezig. Als natuurlijke bijmenging is er bosrank en gewone vlier. De holle weg wordt verderop nog gekenmerkt door een tweede houtkant.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Sint-Pieters-Voeren

Sint-Pieters-Voeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.