Kaphaag van haagbeuk in bosrand Vrouwenbos

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Pieters-Voeren
Straat Strouvenbos, Magis
Locatie Magis zonder nummer, Strouvenbos zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beknopte karakterisering

Typologiekaphagen
Contextbossen, perceelsgrenzen
SoortCarpinus betulus (gewone haagbeuk), Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn), Ilex aquifolium (scherpe hulst, groene hulst), Prunus avium (zoete kers, boskers), Quercus robur (zomereik)

Afmetingen

Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (29-04-2011)

Lengte 170 m

Beschrijving

De kaphaag van gewone haagbeuk staat in de bosrand van het Vrouwenbos/ Strouvenbos. Behalve knotbomen van haagbeuk komen ook knotbomen van zomereik, eenstijlige meidoorn, zoete kers en hulst voor.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Sint-Pieters-Voeren

Sint-Pieters-Voeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.