Houtkant op talud holle weg

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Pieters-Voeren
Straat Berg
Locatie Berg zonder nummer (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (Mei 2010 - Juni 2011).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beknopte karakterisering

Typologiehoutkanten
Contextholle wegen, natuurlijke taluds
SoortAcer platanoides (Noorse esdoorn), Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn), Carpinus betulus (gewone haagbeuk), Corylus avellana (gewone hazelaar), Fraxinus excelsior (gewone es), Prunus speciosa, Quercus robur (zomereik)

Afmetingen

Geografische inventarisatie houtige beplantingen Voeren (28-04-2011)

Lengte 80 m

Beschrijving

De gemengde houtkant bevindt zich op het talud van een holle weg. Hij bestaat uit hakhout, knotbomen en opgaande bomen van gewone es, hakhout van gewone hazelaar en gewone hazelaar, zomereik, gewone esdoorn en Noorse esdoorn. Een natuurlijke verrijking bestaat uit rode kornoelje, eenstijlige meidoorn, roos, (zoete) kers en bosrank. De houtkant is op haaghoogte geklepeld.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Berg

Berg (Voeren)

maakt deel uit van Holle weg naar Alsbos

Sint-Martens-Voeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.