Holle weg naar Alsbos

inventaris landschappelijk erfgoed \ landschapsatlas relict \ landschapsatlaselement

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat
Locatie Sint-Martens-Voeren (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Voer- en Gulpvallei (geografische inventarisatie: April 2016 - Oktober 2016).
  • Inventarisatie wegen met erfgoedwaarde (erfgoedonderzoek: 2016 - 2018).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In het gehucht Berg loopt een onverharde landbouwweg het plateau op naar het zuidwesten. De weg slingert tussen weilanden die begrensd worden door meidoornhagen met opgaande essen. Een deel van de weg is dieper ingesneden, deze holle weg heeft een uitgesproken talud met houtkant. De onverharde weg gaat over in een voetweg die, eens op het plateau, open zichten biedt op de omliggende weilanden. De weg volgt de bosgrens van het Alsbos en gaat tenslotte over in een boswegel die het bos doorkruist en aantakt op de weg die verder naar het zuiden leidt. Deze deels holle weg vormt de historische verbinding tussen het boerderijgehucht Berg en het Alsbos en de top van het plateau. Er werd gekozen voor de kortste route die recht het plateau opliep over de akkers.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron: -

Auteurs: Verdurmen, Inge

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van Sint-Martens-Voeren

Sint-Martens-Voeren (Voeren)

omvat Houtkant op talud holle weg

Berg zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Veekeringen van meidoorn in Sint-Martens-Voeren

Kerkstraat zonder nummer (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.