Hakhoutstoven van wintereik op de Klaverberg

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Genk, As
Deelgemeente Genk, As
Straat Vliegplein, Klaverbergstraat, Opglabbekerzavel
Locatie Opglabbekerzavel zonder nummer, Vliegplein zonder nummer (Genk), Klaverbergstraat zonder nummer (As)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Houtige Beplantingen (2005 - 2013).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Afmetingen

Inventarisatie Houtige Beplantingen (15-05-2012)

(zwaarste) Omtrek stam of stoof 3.100 cm

Beschrijving

In het noordwesten van de gemeente As, op de grens met Genk (Zwartberg) ligt het stuifduingebied Klaverberg. Op deze landduinen staan oude hakhoutstoven van wintereik. De meest monumentale en imposante stoven, bevinden zich op de grens van de gemeenten As en Genk, ongeveer op het hoogste punt van de landduin. Het ondergrondse wortelstel van deze eiken zou 800 jaar oud zijn.

De wintereiken hakhoutstoven (Querqus petrea) van de Klaverberg zijn uitzonderlijk omdat het om autochtoon plantmateriaal gaat en hebben dus een grote wetenschappelijke waarde. Er wordt geschat dat deze enorme hakhoutstoven ouder zijn dan 800 jaar en dus de Kleine Ijstijd (15de-19de eeuw) hebben overleefd. Dat net wintereiken tot deze enorme hakhoutstoven zijn uitgegroeid en niet zomereiken is te danken aan de oude boeren die handelden volgens het principe "Wintereiken geven minder eikels dus zomereiken sparen en wintereiken kappen". Met stamomtrekken gaande tot 31 meter behoren deze hakhoutstoven tot de grootste van Limburg.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2016

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van As

As (As)

maakt deel uit van Genk

Genk (Limburg)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Hakhoutstoven van wintereik op de Klaverberg, Inventaris Onroerend Erfgoed [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/132507 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.