erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

bouwkundig element
ID: 13279   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13279

Juridische gevolgen

Beschrijving

Omgeven door groen, aan de oostzijde kerkhof, aan zuidzijde Heilig Hartbeeld van 1924 opgevat als herdenkingsmonument voor de gesneuvelden.

Historiek

De oorspronkelijke kerk, daterend uit de tweede helft van de 14de eeuw en de eerste helft van de 17de eeuw en herhaaldelijk vergroot in de loop van de 19de eeuw, werd gesloopt in 1897; de huidige neogotische kerk werd in 1894-97 meer westwaarts opgericht naar ontwerp van architect Louis Gife. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kerktoren tot tweemaal toe opgeblazen; herstellingswerken werden uitgevoerd in 1941-42 en 1949 en volgende.

Beschrijving

Basilikaal type bestaande uit driebeukig schip van zes traveeën, transept van twee traveeën en koor van twee traveeën met driezijdige sluiting; aangebouwde westtoren; noordelijke zijkapellen dito en in de kooroksels. Bakstenen gebouw met zandstenen speklagen op sokkel van arduin afgedekt met leien zadeldaken. Westtoren met drie registers onder ingesnoerde naaldspits geflankeerd door versneden steunberen er. Ten zuiden traptoren; korfboogdeur waarboven Onze-Lieve-Vrouwebeeldje en spitsboogvenster begrepen in omlopende geprofileerde omlijsting van zandsteen; bovenste register met spitse galmgaten. Zijmuren, per travee geritmeerd door versneden steunberen; spitsboogvensters in de zijbeuken en ronde in de middenbeuk, beide met maaswerk. Zijpuntgevels van transept en koorgevels met hoge spitsboogvensters. Alle vensters in eenvoudige bakstenen omlijsting.

Interieur

Bepleisterd en beschilderd; spitsbogenarcaden op zuilen met polygonale sokkel en dito, met loofwerk versierd kapiteel; verschillende colonnetten schragen het kruisribgewelf; in de zijbeuken, opvangende consoles tegen noordelijke en zuidelijke muren; bakstenen gewelfvulling.

Mobilar

Schilderijen uit 17de, 18de en 19de eeuw. Beelden uit de 17de en de 18de eeuw (hout en terracotta afkomstig van de voormalige Sint-Jacobskapel) en de 19de eeuw, gepolychromeerd, voornamelijk door J. Gerrits. Altaren uit het vierde kwart van de 19de eeuw - het hoogaltaar van 1897 door J. Gerrits, neogotische preekstoel van 1900 eveneens door J. Gerrits, biechtstoelen uit 17de, 18de en 19de eeuw; moderne glasramen in koor, transept en westgevel, onder andere naar ontwerp van M. Crespin (1950-55).

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, Kalmthout, O.-L.-Vrouw -Centrum, dossiers 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28.
  • LEURS ST. en TRALBAUT M. E., Ikonografie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kalmthout, in Calmpthouthania, jaargang XII, 1959-60, nummers 1, 2, 3, p. 7-58.

Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 1985


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13279 (Geraadpleegd op 29-10-2020)