Berceau bij het abtshuis van Tongerlo.

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Westerlo
Deelgemeente Tongerlo
Straat Abdijstraat
Locatie Abdijstraat 40 (Westerlo)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Houtige Beplantingen - 2014 (inventarisatie: Januari 2014 - December 2014).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Norbertijnenabdij met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 06-07-1976.

Beknopte karakterisering

Typologieberceaus, geschoren hagen
Contextabdijen
SoortFagus sylvatica (gewone beuk), Fagus sylvatica 'Atropunicea' (bruine beuk)

Afmetingen

Inventarisatie Houtige Beplantingen - 2014 (15-07-2014)

Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 138 cm
Totale hoogte 3,5 m
Aantal rijen 2 st
Lengte 33 m
Breedte 6 m

Beschrijving

Aan de zuidzijde van de tuin van het abtshuis van de abdij van Tongerlo staat een loofgang waarvan de noordelijke helft is aangelegd met bruine beuk en de zuidelijke helft met gewone beuk. De loofgang is perfect gesloten en biedt de gebruikers een aangename lommerrijke wandeling. De plantafstanden in de haag zijn sterk gevarieerd van 1 m tot verschillende meters, ook zijn er zware koppen weggenomen wat wijst op deels afsterven van de beplanting na een tijdelijke onderbreking in het periodiek onderhoud.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2014

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Abdijstraat

Abdijstraat (Westerlo)

is gerelateerd aan Norbertijnenabdij

Abdijstraat 40, Westerlo (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.